OZPN NOWY SĄCZ WPROWADZIŁ ANEKS DO REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH ,
,ANEKS NR 2/ 09,z dnia 27 stycznia 2009r. do Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo OZPN Nowy Sącz na sezon 2008 / 2009.,
,czytaj dalej,Uchwała Nr 16,Zarządu OZPN Nowy Sącz z dnia 27.01.2009r. ,w sprawie kontroli tożsamości zawodników na zawodach,§ 1,Zarząd OZPN Nowy Sącz postanawia, co następuje:,1. Uznaje się, iż pomimo braku aktualnego potwierdzenia przez szkołę aktualności legitymacji szkolnej, legitymacja jest ważna, jeżeli na pierwszej stronie są nienaruszone pieczątki i zapisy. Natomiast w sytuacji, gdy rocznik zawodnika (np. zmiana szkoły z podstawowej na gimnazjum lub gimnazjum na szkołę ponadgimnazjalną  – musi mieć potwierdzenie aktualności legitymacji szkolnej.,2. Za realizację niniejszej uchwały odpowiedzialnym jest Robert Koral – przewodniczący Kolegium Sędziów OZPN.,3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., prezes OZPN Marian Kuczaj,Uchwała Nr 17,Zarządu OZPN Nowy Sącz z dnia 27.01.2009r. ,w sprawie kontroli ważności licencji klubowych,§ 1,Zarząd OZPN Nowy Sącz postanawia, co następuje:,1. Zobowiązuje się sędziów prowadzących zawody sportowe począwszy od klasy okręgowej do klasy „B” do kontroli ważności przyznanych licencji klubowych.,2. Za realizację niniejszej uchwały odpowiedzialnym są: Antoni Ogórek – przewodniczący Wydziału Gier OZPN i Robert Koral – przewodniczący Kolegium Sędziów OZPN ,3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., prezes OZPN Marian Kuczaj, ,Uchwała Nr 22,Zarządu OZPN Nowy Sącz z dnia 27.01.2009r. w sprawie identyfikatorów,- w § 5 pkt 28 dodaje się nowe zdanie o treści:,1. Każda osoba przebywająca na ławce zawodników rezerwowych musi posiadać czytelny i widoczny dla sędziów identyfikator. Powyższe obowiązuje na zawodach klasy O i A na terenie działania całego OZPN Nowy Sącz.,2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.,       prezes OZPN Marian Kuczaj,

Leave a comment