,W SOBOTĘ 26 MARCA W GRYBOWIE , ,ODBĘDZIE SIĘ WIOSENNY EGZAMIN KONKURSOWY , ,DLA SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ I KLASY “A”, ,Informuję, że w wyniku okoliczności niezależnych od organizatorów, zmianie uległ harmonogram egzaminów wiosennych w Grybowie. ,  ,  , ,HARMONOGRAM, ,WIOSENNYCH EGZAMINÓW KONKURSOWYCH , ,DLA SĘDZIÓW KLASY OKRĘGOWEJ I KLASY „A”,, ,KURSOKONFERENCJI SZKOLENIOWEJ , ,ORAZ KONFERENCJI SPRAWOZDAWCZEJ , ,KOLEGIUM SĘDZIÓW OZPN W NOWYM SĄCZU, ,Grybów, 26 marca 2011 roku, , , , , ,Godz., , , , ,Miejsce, , , , ,Planowane, , , , ,Odpowiedzialni, , , , , , ,9,00 ,- 9,30, , , , ,Restauracja „Słoneczne Tarasy” w Grybowie, , , , ,Rejestracja uczestników, odebranie kart zdrowia, przyjęcie wpłat, wydanie numerów startowych,, , , , ,Andrzej Brzeziński – sekretarz;                   Paweł Kupczak – asystent sekretarza; Zbigniew Gawryś – referent finansowy KS; Paweł Uroda – referent finansowy KmS., , , , , , ,9,30 ,- 10,15, , , , ,Kursokonferencja szkoleniowa dla sędziów i obserwatorów Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu pt.:, , , „Prezentacja i omówienie najnowszych zmian w przepisach gry w piłkę nożną, oraz praktyczne wskazówki i aspekty sędziowania”, , , , ,Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów, , , , , , ,10,15 ,- 10,20, , , , ,Przerwa, , , , , , ,10,20 ,- 10,30, , , , ,Spotkanie przewodniczącego Kolegium Sędziów z sędziami, , , , ,Robert Koral – przewodniczący KS., , , , , , ,10,30, – 10,40, , , , ,Przerwa, , , , , , ,10,40 ,- 11,10, , , , ,Egzamin teoretyczny – wszyscy sędziowie Klasy Okręgowej i Klasy „A”, , , , ,Robert Koral – przewodniczący; Augustyn Zbigniew – Gorlice; Ogórek Antoni – Nowy Sącz; Brożek Stanisław – Nowy Sącz; Gawryś Zbigniew – Nowy Sącz; Włosiński Jacek – Nowy Targ; Myjak Stanisław – Nowy Sącz; Nowobilski Andrzej – Nowy Targ ; Uroda Paweł – Nowy Sącz; Szarek Franciszek – Nowy Sącz; Wójcik Tadeusz – Nowy Sącz;, , , , , , ,11,10 ,- 11,20, , , , ,Przerwa, , , , , , ,11,20 ,- 11,50, , , , ,Spotkanie przewodniczącego Kolegium Sędziów z obserwatorami, , , , ,Robert Koral – przewodniczący KS., , , , , , ,11,10 ,- 11,20, , , , ,Przemieszczenie się sędziów na stadion KS GRYBOVIA, , , , , , ,11,20 ,- 13,30, , , , ,Stadion Klubu Sportowego „Grybovia”, , , , ,Test interwałowy:, , ,Bieg naprzemienny z chodem – wszyscy sędziowie Klasy Okręgowej, , , , ,Konrad Kolak – przewodniczący; Grzegorz Noworolnik; Mariusz Wrażeń; Paweł Kupczak; Bartłomiej Serafin; Jan Chlipała; Paweł Folwarski;  Dariusz Tutko; Krzysztof Budnik., , , , , , ,13,30 ,- 13,45, , , , ,Przemieszczenie się sędziów do restauracji „Słoneczne Tarasy”, , , , , , ,13,45 ,- 14,15, , , , ,Restauracja „Słoneczne Tarasy” w Grybowie, , , , ,Konferencja sprawozdawcza Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu za rok 2010., , , , ,Sprawozdania wygłoszą kolejno przewodniczący Komisji Sędziowskich: Bogusław Górnik; Tomasz Opaliński; Robert Koral; Janusz Wrona., , , , , , ,ok. 14,15, , , , ,Ogłoszenie wstępnych wyników egzaminów teoretyczno -kondycyjnych., , , , ,Robert Koral – przewodniczący KS;     Krzysztof Ziaja – szef szkolenia KS., , , , ,Przypominamy, że obecność wszystkich sędziów Klasy Okręgowej i Klasy „A” jest na egzaminach obowiązkowa! , ,Warunkiem dopuszczenia sędziów do egzaminu jest posiadanie aktualnej karty zdrowia oraz uregulowanie w poszczególnych Komisjach Sędziowskich wszystkich bieżących należności na KFP i KFD. Organizatorzy dopuszczają możliwość ewentualnych zmian w przedstawionym programie., ,Ze względu na napięty harmonogram działań prosimy o możliwie punktualne przybycie i sprawną rejestrację uczestników!, ,II termin egzaminów dla sędziów Klasy Okręgowej i Klasy „A” wyznacza się na sobotę 2 kwietnia 2011 r. (egzamin teoretyczny o godz. 9,30, w restauracji ROKO, następnie egzamin kondycyjny na stadionie międzyszkolnym im. R. Stramki – obok SP nr 2)., ,Podczas egzaminów istnieje możliwość podbicia legitymacji sędziowskiej.,

Leave a comment