, ,UWAGA !!!,EGZAMINY POPRAWKOWE DLA SĘDZIÓW KLASY “B” ,ORAZ ZEBRANIE SZKOLENIOWO PLENARNE ,ODBĘDZIE SIĘ W DNIU ,30 LIPCA 2015 r ,NA STADIONIE KOŁO LODOWISKA ,W ,NOWYM TARGU ,SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM W ROZWINIĘCIU…,H A R M O N O G R A M, ,Egzaminów poprawkowych dla sędziów klasy B oraz zebrania szkoleniowo-plenarnego dla wszystkich sędziów KS PPPN,16:00 – 16:15 – rejestracja uczestników (karty zdrowia, opłaty) – Marcin Tesarski,16:15 – 16:45 – egzamin teoretyczny,16:45 – 17:45 – egzamin kondycyjny,18:00 – zebranie szkoleniowo-plenarne (Dom Nauczyciela) oraz ogłoszenie wstępnych wyników egzaminów,Skład komisji egzaminacyjnych:,Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest: Bogusław Górnik,1. egzamin teoretyczny:,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Andrzej Nowobilski,,- członkowie: Marek Ciężobka, Marcin Tesarski, Janusz Kalata,2. egzamin kondycyjny,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Kazimierz Antolak,- członkowie: Roman Baran, Jan Pawlikowski, Jan Chlipała, Marcin Niewiarowski,Przypominamy, że obecność wszystkich sędziów Klasy „B” którzy byli nieobecni na pierwszym terminie lub w tym terminie go nie zdali jest obowiązkowa!,Warunkiem dopuszczenia sędziów do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie aktualnej karty zdrowia oraz uregulowanie wszystkich należności i zaległych opłat na rzecz KFD, ,

Leave a comment