Informujemy, że  w dniu 28 marca 2020 odbędą się egzaminy sędziowskie. W związku z powyższym prosimy o solidne przygotowanie teoretyczne i kondycyjne. Kolega Roman Baran rozesłał na adres email materiały szkoleniowe. Jeżeli ktoś nie otrzymał takiego maila proszę o kontakt z w/w kolegą. ,Na egzaminach szkolenie poprowadzi obserwator szczebla centralnego Pan Stanisław Brożek., ,Szczegóły wkrótce… ,…,

Leave a comment