Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje, że 23  lipca 2020 roku odbędą się zaległe, wiosenne  egzaminy ,dla sędziów klasy O, A i B oraz kursantów.  ,⚽ ‍ ‍ ,Szczegóły w rozwinięciu , ,Ogólne zasady egzaminów z uwzględnieniem reżimu sanitarnego:,✅Każda osoba wchodząca na stadion będzie musiała poddać się dezynfekcji rąk. Ze względów bezpieczeństwa egzaminy teoretyczne odbędą się na trybunach. W związku z tym prosimy o zaopatrzenie się w maseczki oraz odpowiednie podkładki dla wygody pisania.,✅ Prosimy o przyjazd z własną wodą oraz wyżywieniem. ,✅Ze względu na zalecenia sanitarne prosimy Sędziów o nieprzyjeżdżanie i niewchodzenie na obiekt wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną wyżej godziną.,✅Po zakończonym egzaminie, sędziowie klasy B zobowiązani są opuścić stadion. Nie będzie możliwości skorzystania z natrysków. ,✅Przypominamy o obowiązkowym przedstawieniu badań lekarskich lub stosownego oświadczenia. Sędziowie nie posiadający ważnych badań lekarskich lub oświadczenia nie zostaną dopuszczeni do egzaminu sprawności fizycznej.,✅Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uregulowanie wszystkich zaległości finansowych., ,Harmonogram egzaminów sędziowskich Kolegium Sędziów PPPN / Kolegium Sędziów LPPN w dniu 23.07.2020r.,17:00 – Rejestracja sędziów klasy B i kursantów (sędziowie KS PPPN),17:20 – Egzamin teoretyczny klasy . ,,B’’ + kursanci,18:00 – Egzamin kondycyjny test kl. „B” + kursanci – 17/22s – 10 okrążeń,18:40 – Zakończenie egzaminów klasy „B” i kursantów,19:00 – Rejestracja sędziów klasy „A” i „Okręgowej”,19:15 – Egzamin teoretyczny klasy „A” i „Okręgowej”,20:00 – Egzamin kondycyjny „Okręgowej” – 15/20s – 12 okrążeń,20:30 – Egzamin kondycyjny klasy „A” – 15/22 do 40. roku życia – 10 okrążeń,21:00 – Egzamin kondycyjny klasy „A” – 17/22 po 40 roku życia – 10 okrążeń,21:30 – Zakończenie egzaminów klasy „A” i „Okręgowej”,Komisja egzaminacyjna: Biegi: Bogusław Górnik, Andrzej Nowobilski, Jan Kurek, Agnieszka Olesiak, Jerzy Drabik, Marcin Niewiarowski, Stanisław Mitoraj, Szmal Ryszard. Testy: Jan Pawlikowski, Marcin Tesarski, Paweł Barwiński, Bartosz Zabrzewski, Janusz Wrona.,P.S. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie oraz zasad egzaminowania w związku  z pandemią Covid-19. ,Daniel Zygmond,

Leave a comment