,Informacja Wydziału Gier OZPN w Nowym Sączu , ,dla sędziów dotycząca weryfikacji zawodów , ,oraz przeprowadzanych konfrontacji., ,http://s1.fbcdn.pl/4/clubs/4164/data/docs/extranet-pismoozpn.pdf,  , ,  ,  , ,Okręgowy Związek Piłki Nożnej, ,WYDZIAŁ GIER, ,www.nsozpn.pl,  , ,Komunikat WG Nr 34/2012 z dnia 20.04.2012r., ,dot. weryfikacji zawodów oraz przeprowadzonych konfrontacji.,  ,  ,  , ,Wydział Gier OZPN Nowy Sącz przypomina, iż każdy zawodnik, ,który, ,ukończył 7 rok życia musi być zgłoszony, do, ,Systemu EXTRANET,,, oraz uprawniony do gry w wym. systemie., ,Po weryfikacji zawodów Wydział Gier stwierdził, iż zdarzają się przypadki występów zawodników w zawodach w różnych kategoriach wiekowych pomimo braku uprawnień do gry tych zawodników. Zachodzi podejrzenie, iż sędziowie wraz osobami weryfikującymi tożsamość zawodników przed zawodami przeprowadzają konfrontacje niestarannie (tzn. niezgodnie z zaleceniami Uchwały Zarządu OZPN). Przypominamy, iż podstawą udziału zawodnika w zawodach jest obowiązek posiadania karty zawodniczej, a w przypadku jej braku dokumentu stwierdzającego tożsamość (dopuszczonego przez WG OZPN do konfrontacji) oraz listy uprawnień zawodnika(ów) do gry (wydruk z systemu Extranet)., ,Przypominamy, iż do każdej ligi/klasy zawodnik musi posiadać stosowne uprawnienie do gry., ,W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o pilne uregulowanie w/wym. sprawy, gdyż począwszy od 1 maja 2012 roku każde stwierdzenie braku uprawnienia zawodnika do gry będzie karane zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną oraz regulaminem rozgrywek na sezon 2011/2012, a w stosunku do sędziów prowadzących dane spotkanie będzie wdrażane postępowanie dyscyplinarne., ,Z poważaniem, ,Przewodniczący WG OZPN , ,Antoni OGÓREK, ,Do wiadomości:,  , , ,Kluby Sportowe, , ,Kolegium Sędziów OZPN Nowy Sącz, , ,Komisje Sędziowskie: -OZPN Nowy Sącz, , ,PPN Gorlice, , ,PPN Limanowa, , ,PPN Nowy Targ, , ,Wydział Dyscypliny OZPN Nowy Sącz, , ,a/a,

Leave a comment