,Regulamin Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego oraz wzór deklaracji KFP., ,Do pobrania:, ,Deklaracja KFP, ,Regulamin KFP, ,Wymiana legitymacji (poprzednia legitymacja + zdjęcie podpisane)., ,W przypadku zagubienia legitymacji należy złożyć pismo osoby zainteresowanej + zgoda danego Zarządu KS (na tym piśmie).,  , ,Wymiana deklaracji  (,poprzednia deklaracja + 2 sztuki nowych deklaracji wraz ze wszystkimi podpisami).,

Leave a comment