,                                                  Warszawa, dnia 11.10.2010 r., ,               , ,              Przewodniczący KS ZPN , ,                                                          Sę,dziowie i obserwatorzy ,- wszyscy,  , ,Komunikat Szkoleniowy nr 3/2010,  , ,1.  Wobec wątpliwości jakie pojawiły się w ostatnim okresie, informujemy Kolegów, że zapisy ujęte w Przepisach Gry 2010/2011 – Art. 12, pkt. 11 Postanowień PZPN (Przepisy 2009/2010 – Art. 12, pkt. 33), a mianowicie:, ,11. Zawodnik, który został wykluczony z gry musi bezzwłocznie opuścić pole gry, jego bezpośrednie otoczenie i strefę techniczną. W przypadku, gdy zawodnik ten ociąga się lub odmawia opuszczenia pola gry, to sędzia informuje kapitana jego drużyny, że zawody zostaną zakończone przed upływem ustalonego czasu gry, jeżeli zawodnik ten w ciągu dwóch minut nie opuści pola gry. Wykluczony zawodnik nie może zajmować miejsca na ławce dla zawodników rezerwowych, niezależnie od ubioru w jakim znajduje się., ,Należy rozumieć jako usunięcie wykluczonego zawodnika poza ogrodzenie pola gry i konieczność jego udania się do szatni., ,2. Przypominamy Kolegom o ,zakazie ,jakichkolwiek kontaktów przed meczem, w przerwie i po meczu z członkami kierownictwa klubów, którzy nie figurują na zawodach jako osoby funkcyjne (np. są ukarane czasowym zawieszeniem w czynnościach)., ,Do wiadomości: ,Ekstraklasa S.A., , , ,Przewodniczący                                                                             Przewodniczą, ,Komisji Szkoleniowej KS PZPN                                                 Kolegium Sędziów PZPN, ,Zbigniew ,P,rzesmycki,                                               ,                  Janusz Eksztajn,  , ,http://kspppn.futbolowo.pl/kspppn/dane/komunikat_szkoleniowy_nr_3_2010.pdf,

Leave a comment