,KOMUNIKAT ,Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ,KS NOWY TARG ,Z DNIA 10.10.2017,W dniu 10 października 2017 r. Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje: ,1. Frekwencja na zebraniach szkoleniowo-plenarnych,Nieobecność na zebraniach szkoleniowo-plenarnych uważa się za usprawiedliwioną w ściśle określonych regulaminem okolicznościach.  W związku z dużą liczbą usprawiedliwień nieobecności, które nie są przewidziane regulaminem takich jak np. praca, szkoła, wyjazd itp. Zarząd na posiedzeniu w dniu wczorajszym ustalił podobnie jak w zeszłym roku, że sędziowie których liczba nieobecności na zebraniach w ciągu roku przekroczy 50% (w roku mamy 10 spotkań) a zatem nie będą obecni przynajmniej na pięciu spotkaniach będą zobowiązani do zapłaty opłaty porządkowej w kwocie 50 zł na rzecz KS PPPN.,2. Zakończenie sezonu,Coroczne zakończenie sezonu odbędzie się 18 listopada 2017 w Murzasichlu w Pensjonacie Limba. Spotkanie rozpoczyna się Mszą Świętą o godzinie 17:00 w Kościele na Stasikówce. Zarząd KS Nowy Targ zwraca się z prośbą o liczne przybycie na msze świętą ponieważ jest to msza organizowana tylko dla sędziów piłki nożnej i w ich intencji.,Koszt imprezy został ustalony na kwotę 80 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych nasze partnerki idą na zakończenie sezonu bezpłatnie. Zachęcamy wszystkich sędziów wraz z partnerkami do aktywnego uczestnictwa w tej wspaniałej zabawie. Na najbliższym zebraniu szkoleniowo-plenarnym 26 października 2017 rozesłana zostanie lista sędziów chętnych do wzięcia udziału w imprezie oraz zbierane będą pieniądze od osób, które już potwierdziły swoją obecność.,3. Wezwanie na Zarząd,Zarząd Kolegium Sędziów wzywa kol. Szymona Florczyka na swoje kolejne posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. w siedzibie PPPN lub w Domu Nauczyciela w Nowym Targu w zależności od tego gdzie odbędzie się zebranie. Wyznacza się godzinę 17.30.  ,4. Kursokonferencja Sędziów,Zarząd KS Nowy Targ przypomina że coroczna kursokonferencja sędziów odbędzie się                     najprawdopodobniej w dniach 09-10.12.2017 r. tak jak w zeszłym roku  w Pensjonacie Limba w Murzasichlu. Kursokonferencja jest obowiązkowa dla sędziów i obserwatorów Klasy „A” i wyżej, natomiast z uwagi na fakt że kursokonferencja odbywa się na naszym terenie zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich sędziów – nie tylko tych dla których konferencja jest obowiązkowa. Koszt uczestnictwa nie jest jeszcze znany ale Zarząd KS PPPN podjął decyzję o jego dofinansowaniu na poziomie podobnym do zeszłego roku. Kursokonferencja organizowana jest przez Zarząd Kolegium sędziów OZPN dlatego urlopowania z kursokonferencji należy kierować do sekretarza KS OZPN.,5. Turniej wewnętrzny KS PPPN,Coroczny turniej wewnętrzny sędziów KS PPPN o puchar prezesa KS Nowy Targ odbędzie się w dniu             2 grudnia 2017. Miejscem rozegrania turnieju będzie hala sportowa w Łopusznej. Startujemy o godzinie 10:00, a wcześniej o godzinie 9:00 odbędzie się ostatnie w roku zebranie szkoleniowo-plenarne, które na ten dzień przeniesione zostaje z 30 listopada 2017r,Za opracowanie regulaminu turnieju odpowiedzialny jest Roman Baran, który wyznaczy również osoby odpowiedzialne za poszczególne drużyny. Szczegóły w późniejszym terminie.,6. Kurs sędziowski,Kurs sędziowski dla nowych sędziów rozpocznie się w styczniu lub na początku lutego 2018 roku. Miejscem zajęć będzie siedziba Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu ul. Kolejowa 161. Szczegółowy program kursu podany będzie w późniejszym terminie po przygotowaniu go przez referenta ds. szkolenia Marka Ciężobkę,7. Mistrzostwa Polski Sędziów w biegu na 10 km,W dniu 3 grudnia 2017 w Brzesku odbędą się Mistrzostwa Polski dla sędziów piłki nożnej  w biegu na 10 km. Zapraszamy wszystkich sędziów z naszego kolegium do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Szczegóły będą znane w późniejszym terminie, a sprawę biegu koordynował będzie nasz maratończyk kol. Janek Pawlikowski.,8. Szlachetna Paczka,Już po raz trzeci włączamy się w organizację Szlachetnej Paczki. Wybór rodziny nastąpi w listopadzie 2017. Zarząd Kolegium Sędziów zachęca do wsparcia inicjatywy dobrowolnym datkiem. W zeszłym roku wpłacaliśmy średnio 50 zł i uzbieraliśmy kwotę na pokrycie całości potrzebnych rzeczy dla rodziny objętej programem Szlachetnej Paczki. Datki na ten cel będą przyjmowane podczas następnego zebrania szkoleniowego, natomiast całość akcji koordynuje kol. Daniel Zygmond.,9. Książki z przepisami,Na następnym zebraniu do odbioru będzie najnowsza książka z przepisami gry w piłkę nożną. Koszt 12 zł sztuka.,10. Zaproszenie na turniej Mikołajkowy,Na zaproszenie kolegium sędziów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 16 grudnia 2017 w Bilczy weźmiemy udział w Mikołajkowym Turnieju Charytatywnym o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Świętokrzyscy Sędziowie Piłkarscy Pomagają Filipa Robaka. Warunkiem wzięcia udziału w turnieju jest, że w tym samym czasie tj. 16 grudnia 2017 r. nie będzie odbywała się kursokonferencja, która jest dla nas obowiązkowa. Szczegóły wydarzenia podane będą w późniejszym terminie. Osobą odpowiedzialną za drużynę jest Stanisław Mitoraj., ,

Leave a comment