,KOMUNIKAT  ZARZĄDU  KS PPPN,z dnia 16 stycznia 2018 r.,W dniu 16 stycznia 2018r Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:,1. ,Powołanie Zarządu Kolegium Sędziów Nowy Targ na lata 2018-2020 ,Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Tesarski powołał nowy skład Zarządu Kolegium Sędziów, który w dniu 16 Stycznia 2018 r. ukonstytuował się.,W skład Zarządu powołani zostali:, ,Jan Pawlikowski – V-ce Prezes Zarządu ds. szkolenia i przygotowania kondycyjnego, ,Marek Ciężobka – V-ce Prezes Zarządu ds. organizacyjnych, ,Łukasz Królczyk – Sekretarz, ,Roman Baran – Referent ds. obsady, ,Paweł Barwiński – Referent ds. finansowych, , Daniel Zygmond– Referent ds. szkolenia, naboru i mediów społecznościowych, ,Jan Chlipała – Referent ds. organizacyjnych i egzaminów sędziowskich, ,Marcin Niewiarowski – Referent ds. organizacyjnych i turniejów, ,Zbigniew Suwada – Referent ds. organizacyjnych i kursu sędziowskiego, ,Stanisław Mitoraj – Referent ds. drużyny sędziów,Przedstawiono schemat organizacyjny oraz zakres obowiązków poszczególnych członków zarządu KS PPPN.,2. Halowy Turniej Sędziów,Omówiono przygotowanie i organizację  XIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. P. Bachula, R. Leśniaka i K. Włosińskiego, który odbędzie się w dniu 3 marca 2018 r. na hali sportowej w Niedzicy. Planowane jest zaproszenie dwunastu drużyn oprócz gospodarza Nowego Targu także Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa, Kraków, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Oświęcim, Kielce, Dębica, Słowacja,,3. Koleżeński Fundusz Pośmiertny,Na chwilę obecną, brak jest informacji o zmianie wysokości składki na KFP w 2018 r  i prawdopodobnie wyniesie ona tak jak w roku poprzednim 52 zł. Termin płatności upływa w 31 marca 2018 r. Składki na fundusz zbiera nowy referent ds. finansowych Paweł Barwiński osobiście lub na konto podane na stronie KS PPPN zakładka kontakt – płatności.,4. Zebranie szkoleniowo-plenarne,Pierwsze zebranie szkoleniowo-plenarne w 2018 roku odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r,. ,w Domu Nauczyciela ul. Królowej Jadwigi w Nowym Targu.,5. Opłaty porządkowe,Zarząd Kolegium Sędziów na swoim posiedzeniu w nawiązaniu do decyzji podjętej w dniu 27 października 2015 r postanowił nałożyć opłaty porządkowe na sędziów których obecności na zebraniach szkoleniowo-plenarnych w roku 2017  nie wyniosły przynajmniej 50 %  a zatem byli nieobecni więcej niż pięć razy. Opłatę porządkową w kwocie 50 zł są zobowiązani wnieść:, ,Łukasz Brzana, ,Mariusz Zoń, ,Kamil Dulański, ,Adrian Gałka, ,Jakub Hyciek, ,Michał Migas,Ponadto za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniu sędziowskim w dniu 02.12.2017 r. nałożono opłatę porządkową w kwocie 50 zł na niżej wymienionych sędziów:, ,Adrian Gałka, ,Jakub Hyciek, ,Michał Migas, ,Dawid Gaździak,6. Kurs dla sędziów piłki nożnej,Kurs rozpocznie się w dniu 2 lutego 2018 r. o godzinie 18:00 na stadionie miejskim w Nowym Targu ul. Kolejowa 161. Szczegóły strona internetowa KS Nowy Targ,7. Sędziowanie halowego turnieju OZPN Nowy Sącz w miejscowości Łapsze Niżne.,Zarząd KS PPPN na prośbę Prezesa PPPN Jana Kowalczyk zapewni obsadę sędziowską na Finały Halowych Mistrzostw Okręgowego Związku Piłki Nożnej, które odbędą się w Łapszach Niżnych w dniach 27-28.01.2018 r. Delegowani na te zawody sędziowie wchodzący w skład Zarządu Kolegium Sędziów tj. Marcin Tesarski, Łukasz Królczyk, Marcin Niewiarowski i Zbigniew Suwada przeprowadzą zawody nieodpłatnie.,8. ,Egzaminy dla sędziów Klasy „B” i pozostałych,Wstępnie ustalono termin egzaminów dla sędziów Kasy „B” na dzień 24 marca 2018 r. oraz termin egzaminów poprawkowych na dzień 7 kwietnia 2018 r. Po zakończonych egzaminach w dniu 24 marca 2018 odbędzie się marcowe zebranie szkoleniowo-plenarne. Egzaminy odbędą się na stadionie im. J. Piłsudskiego w Nowym Targu ul. Kolejowa 161, a szczegółowy program podany zostanie w późniejszym terminie. Zarząd zastrzega sobie możliwość zmiany terminów bądź miejsca przeprowadzenia egzaminów z przyczyn atmosferycznych bądź innych okoliczności wyłączających możliwość przeprowadzenia egzaminów w danym dniu i miejscu., ,

Leave a comment