, , , ,AKTUALIZACJA!!, , KURS SĘDZIOWSKI ,ROZPOCZNIE SIĘ 15 STYCZNIA 2016 r,O GODZ. 17:30,SZCZEGÓŁY W ROZWINIĘCIU…, ,Do pobrania:, ,PLAN SZKOLENIA, ,Zarząd Kolegium Sędziów PPPN w Nowym Targu informuje, że  ,15 stycznia 2016 roku,rozpocznie się kurs sędziowski,Zajęcia odbywać będą się na obiektach Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu przy stadionie miejskim im. Józefa Piłsudskiego ul. Kolejowa 161  ,Szczegółowy harmonogram kursu znajduje się w załączniku natomiast opłata za kurs wynosi podobnie jak w latach poprzednich 100 zł., ,Chętni, proszeni są o zgłaszanie do referenta d/s szkolenia KS PPPN    ,kol. Marka Ciężobki  ,tel. 503 140 541, , lub ,e -mailowo: ,mareczek-21@o2.pl, ,Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu:, ,- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata);,- podanie o zakwalifikowanie na kurs;,- ankieta kandydata,;,- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);,- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do sędziowania;,- oświadczenie o niekaralności,;,- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;, ,Wymagania:,- wiek od 16 do 40 lat;,- zamieszkanie w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, suskim bądź myślenickim., ,

Leave a comment