, ,List Roberta Korala do sędziów, ,Szanowne Koleżanki i Koledzy sędziowie,, ,Pragnę wam przekazać wiadomość, że od 11 lipca 2012 roku nie będę już pełnił funkcji przewodniczącego Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu., ,Zawsze starałem się patrzeć prawdzie w oczy i nigdy nie unikałem odpowiedzialności. Nie będę również taił, że na decyzję Zarządu OZPN w Nowym Sączu  z całą pewnością wpłyną fakt, iż wystartowałem w wyborach na Prezesa OZPN. Nie mam zamiaru się usprawiedliwiać. Każdy z Was ma prawo do własnej opinii. Nie byłem idealny i wiem o tym, ale chcę by po moim odejściu pozostało przekonanie o wartości takich spraw jak lojalność i odpowiedzialność. Decyzja jaką podjął zarząd OZPN była z całą pewnością podyktowana żądaniami i zobowiązaniami jakie pojawiły się w trakcie kampanii wyborczej, a które w zamian za uzyskanie poparcia musiał wykonać nowy prezes Pan Antoni Ogórek. Stało się tak, że skoro ośmieliłem się wystartować to muszę za to ponieść karę. Karę ze mną ponieść, jak się okazuje muszą także moi najbliżsi współpracownicy z zarządu, mój zastępca Krzysztof Ziaja oraz sekretarz kolegium – Andrzej Brzeziński. Myślę, że większość z Was Koleżanki i Koledzy potrafi dostrzec te dobre sprawy, które stały się udziałem naszej organizacji w trakcie prac dotychczasowego Zarządu pod moim przewodnictwem. Pragnę tu przypomnieć iż na dzień mojego odejścia ze stanowiska Przewodniczącego Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu posiadamy:, ,- 1 obserwatora w II lidze, 4 obserwatorów w III lidze, 4 obserwatorów w IV lidze ;, ,- ,2 sędziów w III lidze, 10 sędziów w IV lidze;, ,- doświadczenie w organizacji 3 dwudniowych kursokonferencji dla Sędziów i obserwatorów, w których łącznie (wraz zaproszonymi gośćmi) udział wzięło 319 uczestników;, ,- uporządkowane, uchwalone i wprowadzone do realizacji zostały regulaminy: Kolegium Sędziów, Kwalifikacji Sędziów, Obserwatorów, KFD, Kursokonferencji oraz inne regulacje, dające sędziom pełną przejrzystość i gwarancje równego i sprawiedliwego traktowania;, ,- każdorazową, transparentną i powszechnie dostępną publikację rankingów Sędziów, opartą o obiektywny system ocen, gwarantujący premiowanie tych sędziów, którzy osiągają najlepsze wyniki;, ,Moim życzeniem dla przyszłego Przewodniczącego Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu jest to, by udało mu się doprowadzić do jeszcze większego podniesienia rangi i znaczenia  Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu w strukturach małopolskich i ogólnopolskich a także utrzymania niezawisłości sędziowskiej w strukturach piłkarskich i nie ulegania pojawiającym się z całą pewnością naciskom i presjom zewnętrznym., ,Na zakończenie naszej współpracy chciałbym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować i przytoczyć kilka słów, na które zabrakło może czasu w trakcie codziennej pracy. Otóż nigdy przedtem nie miałem zaszczytu i przyjemności współpracować z takimi wspaniałymi ludźmi jak Wy. Stworzyliśmy wspólnie prężnie działającą i wyróżniającą się na tle innych organizację sędziowską, co potwierdzają bardzo liczne wyrazy uznania i gratulacje które przez cały czas docierały do mnie. Uważam, że w każdym z Was tkwi ogromny potencjał i ośmielę się stwierdzić, że stać Was na jeszcze więcej, niż miałem okazję zaobserwować!, ,Pozwólcie, że jeszcze raz wszystkim razem i każdemu z osobna podziękuję. Życzę wielu sukcesów, samych udanych meczów, a może również lepszego Prezesa. Mam nadzieję, że nie zapomnimy o sobie, a w przyszłości będziemy mieli okazję jeszcze ze sobą współpracować. Wierzę, że zachowacie o mnie jako ustępującym prezesie i odchodzących wraz ze mną współpracownikach jak najlepsze wspomnienia. Jeszcze raz za wszystko dziękuję., ,Koral Robert,

Leave a comment