Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej poinformowało o nowym sposobie naliczania kwot na delegacjach sędziowskich.,W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 30. ust. 1. pkt 5a) stwierdza się:,„Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł – w wysokości 18% przychodów”.,Interpretacja Krajowej Informacji Podatkowej:,1. Jeżeli sędzia wie, że w jednym miesiącu i w jednym klubie łącznie zarobi więcej niż 200 zł brutto (MUSI BYĆ CO NAJMNIEJ 201 ZŁOTYCH BRUTTO!!!), rozlicza się odliczając koszt uzyskania przychodu (20%) i według stawki podatku 18% od dochodu (jak dotychczas, tylko z nową 18% stawką podatku).,2. Jeżeli sędzia nie wie, czy przekroczy 200 zł przychodu w jednym miesiącu i w jednym klubie, to jak długo nie przekroczy granicy kwotowej, powinien rozliczać się ryczałtem (bez kosztów uzyskania przychodu – wpisujemy tam po prostu 0,00 zł., w rubryce podstawa opodatkowania wpisujemy kwotę brutto ekwiwalentu sędziowskiego, a następnie naliczamy kwotę podatku w wysokości 18%).,3. Jeżeli w ciągu miesiąca sędzia otrzyma kolejną nominację do tego samego klubu i w ten sposób przekroczy przychód 200 zł, to nową obsadę ma rozliczyć z kalkulacją kosztu uzyskania przychodu naliczaniem podatku od dochodu (wcześniejszego rachunku się nie koryguje);,4. Nieprawidłowe jest rozliczanie z kalkulacją kosztu uzyskania przychodu i naliczaniem podatku od dochodu w przypadku, gdy sędzia nie przekracza 200 zł w jednym miesiącu i w jednym klubie.,5. Z każdego klubu, gdzie rozliczaliśmy się z kalkulacją kosztu uzyskania przychodu i naliczaniem podatku od dochodu otrzymamy (my i nasz Urząd Skarbowy!) na koniec roku PIT. Z klubów, gdzie rozliczaliśmy się ryczałtem PIT nie otrzymamy.,Nowe zasady nie powodują potrzeby druku nowych wzorów delegacji, jednak w dotychczasowych drukach należy ręcznie poprawić cyfrę kwoty podatku z 19 na 18%. ,

Leave a comment