International Football Association Board (IFAB) 6 marca 2010 r. zatwierdził poprawki do Przepisów Gry w Piłkę Nożną oraz różne instrukcje i wytyczne. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2010 r,
,
 ,
,
,do pobrania: Okólnik nr 1224,
,

Leave a comment