Pytania i odpowiedzi pracy szkoleniowej dla sędziów piłki nożnej., ,
,Kiedy przypadki trzymania lub ciągnięcia za koszulkę i spodenki są podstawą do przerwania gry ?
,Zawodnik rzucił butem podczas gry w osoby siedzące na ławce rezerwowych własnej drużyny. Sędzia grę przerwał . Podaj decyzję ?
,Jak zachowa się sędzia jeżeli drużyna grająca w dwunastu zawodników zdobędzie bramkę , a jak gdy bramkę zdobędzie drużyna grająca przeciw drużynie składającej się z dwunastu zawodników ?
,Po sygnale na wykonani rzutu karnego , rzut ten wykonał inny zawodnik niż zgłoszony sędziemu. Piłka wpadła do bramki . Jak postąpi sędzia ?
,W 60 min . spotkania o mistrzostwo I ligi nastąpiła awaria oświetlenia . Próby jej usunięcia nie przyniosły rezultatu. W takim przypadku sędzia podjął decyzję o powtórzeniu zawodów w następnym dniu przy świetle dziennym. Czy sędzia ma takie uprawnienia ?
,Z rzuty od bramki piłka przekroczyła linię bramkową w odległości 16 m. od słupka bramkowego wykonawcy rzutu . Co zadecyduje sędzia ?
,Opisz wszystkie procedury , które powinny być zachowane przy wykonywaniu rzutu wolnego przez drużynę broniącą z własnego pola karnego .
,Przed zawodami doręczono sędziemu w regulaminowym czasie załącznik z,  ,osobami , które będą zasiadać w ławce dla rezerwowych w strefie technicznej. Widniały tam nazwiska 6 osób . Sędzia nakazał by jedno skreślono. Czy postąpił słusznie ?
,Zawodnik drużyny broniącej kopnął piłkę w chorągiewkę rożną , przewracając ją i nie wiadomo , przez którą linię opuściła ona płytę boiska. Asystent wskazał na rzut rożny dla przeciwnika . Czy była to trafna decyzja ?
,Czy za używanie przez zawodników prawidłowego ubioru,  ,czyni się odpowiedzialnym kapitana i trenera zespołu ?
,Czy sędzia po zakończeniu meczu i omówieniu zawodów przez obserwatora ma prawo złożyć publiczne oświadczenie dotyczące przebiegu meczu ?
,Co uczyni sędzia jeżeli zawodnik znajdujący się na boisku w czasie gdy piłka jest w grze uderzy przeciwnika znajdującego się poza boiskiem.?
,Ma być wykonany rzut wolny z łuku pola karnego . Wykonawca pokazuje sędziemu , że obrońcy stoją zbyt blisko. Gdy sędzia odmierza 9,15 m napastnik sprytnie lobuje bramkarza , który w ostatniej chwili wybija piłkę nad poprzeczką. Decyzja ?
,Czy sędzia asystent może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za niewłaściwą pomoc sędziemu głównemu na podstawie sprawozdania obserwatora ?
,Kiedy zawodnik powinien być napomniany przez sędziego za niesportowe zachowanie przy fetowaniu zdobycia bramki ?
,Sędzia przerwał grę za zagranie wysoko uniesioną nogą piłki przez obrońcę przy napastniku ,tuż przed linią własnego pola karnego . Nim zdążył zasygnalizować ręką rodzaj rzutu – napastnik szybko wznowił grę strzelając gola przeciwnikowi . Decyzja .
,Zawodnik drużyny broniącej wyszedł poza linę boczną , chcąc podstępnie wprowadzić przeciwnika na spalonego. Sędzia widząc to zdarzenie , przerwał grę . Decyzja ?
,Co uczyni sędzia , jeżeli po wykonaniu wrzutu w kierunku bramki przeciwnika bramkarz mija się z piłką , a jego współpartner zapobiegając w sposób niesportowy wpadnięciu piłki do bramki, rękoma piąstkując ją poza linię bramkową .
,Czy zawsze zawody nie będą kontynuowane , jeżeli w jednej z drużyn jest mniej niż 7 zawodników ?
,Sędzia uznał bramkę. Po wznowieniu gry zauważył jednak asystenta , który sygnalizował spalonego. Zaskoczony tą sytuacją przerwał grę. Podaj decyzję sędziego?
,Zawodnik drużyny grającej w siedmioosobowym składzie, już wcześniej ukarany napomnieniem , łapie zawodnika rękoma we własnym polu karnym przerywając przeciwnikowi akcję w sytuacji korzystnej . Podaj decyzję sędziego ?
,Sędzia zarządził 5 minut przerwy po zakończeniu zawodów , ale przed dogrywką, zezwalając – ze względu na upalną pogodę – by skorzystali z napojów we własnej strefie technicznej . Czy postępowanie sędziego było zgodne z przepisami ?
,Podczas toczącej się akcji zdenerwowany zawodnik rezerwowy wstał z ławki , podbiegając do linii strefy technicznej rzucił bidonem w zawodnika drużyny przeciwnej,  ,znajdującego się na polu gry. Zawodnik ten wykonał unik , by nie zostać trafionym. Decyzja ?
,Sędzia omyłkowo zakończył pierwszą połowę zawodów i spostrzegł swój błąd,  ,po zejściu z pola gry . Przed rozpoczęciem drugiej połowy nakazał drużyną ustawienie się tak jak w pierwszej połowie , aby dograły brakujący czas .Czy postąpił prawidłowo?
,Po sygnale na wykonanie rzutu karnego , zanim piłka była w grze , współpartner wykonawcy rzutu zbliżył się do linii bramkowej na odległość 11 metrów a piłka po strzale wykonawcy wyszła za linię bramkową poza bramkę. Decyzja sędziego ?
,Co uczyni sędzia , jeżeli zawodnik wykonujący rzut karny zagra piłkę do tyłu do współpartnera ?
,Co uczyni sędzia w przypadku odmowy wykonania wznowienia gry przez zawodnika?
,Sędzia widząc , że drużyna przeciwko której popełniono przewinienie utrzymuje się przy piłce , postanowił zastosować korzyść . Swoją decyzję zastosował tylko odpowiednim gestem – wyprostowanych rąk do przodu. Czy jego postępowanie było prawidłowe ?
,Jak powinna wyglądać procedura , udzielania kar indywidualnych w przypadku, jeżeli sędzia ma udzielić napomnienia zawodnikowi , lecz zanim zdążył to uczynić , zawodnik ten popełnia następne wykroczenie karane indywidualnie napomnieniem ?
,Podczas wykonywania rzutu z rogu napastnik i obrońca podskakują przed bramkarzem , ograniczając jego ruchy . W tym momencie współpartner zawodnika zdobył bramkę ,a zdenerwowany bramkarz uderza w twarz zawodnika swojej drużyny, który wcześniej podskakiwał przed nim. Co postanowi sędzia ?, ,Odpowiedzi na pytania. ,Ad. 1. ,Nie każdy przypadek trzymania lub ciągnięcia za koszulkę i spodenki jest zachowaniem niesportowym, tak samo jak przewinienie umyślnego zagrania piłki ręką. Jeśli jednak trzymanie lub ciągnięcie przeciwnika powoduje np. przerwanie korzystnej sytuacji, to winno być obowiązkowo usankcjonowane rzutem wolnym bezpośrednim lub karnym, jeżeli miało to miejsce w polu karnym, a zawodnik winien być ukarany za niesportowe zachowanie. Jeżeli obrońca rozpoczyna trzymanie zawodnika atakującego przed własnym polem karnym, ale kończy już w polu karnym, to sędzia zarządza zarządzi rzut karny. Zawodnik winien powinien być ukarany za niesporotwe zachowanie.,Ad.2,Jeżeli zawodnik rzucił przedmiotem (np. butem) podczas gry w osoby siedzące na ławce rezerwowych własnej drużyny, to sędzia wykluczy z gry winnego zawodnika za wybitnie niesportowe zachowanie, a grę wznowi rzutem wolnym pośrednim z miejsca z którego rzucono przedmiot.,Ad. 3.,Jeżeli drużyna grająca w dwunastu zawodników zdobędzie bramkę, a sędzia spostrzeże to przed wznowieniem gry, to bramka nie zostanie uznana. Gra będzie wznowiona rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej z pola bramkowego. Jeżeli natomiast bramkę zdobędzie drużyna grająca przeciw drużynie składającej się z dwunastu zawodników to bramka ta zostanie uznana. W obu przypadkach dwunasty zawodnik winien zostać ukarany napomnieniem i opuścić pole gry.,Ad. 4.,Jeżeli po sygnale na wykonanie rzutu karnego, rzut ten wykona inny zawodnik niż zgłoszony (zidentyfikowany przez sędziego) – to bez względu na wynik rzutu karnego – sędzia wstrzyma grę i wznowi ją rzutem wolnym pośrednim dla drużyny broniącej wykonywanym w miejscu, gdzie zaistniało przewinienie np. gdzie nastąpiło przekraczanej wymaganej odległości 9,15m od piłki. Ponadto winny zawodnik musi zostać ukarany napomnieniem za niesportowe zachowanie.,Ad. 5.,Jeżeli w 60 minucie spotkania nastąpiła,  ,awaria oświetlenia i próby jej usunięcia nie przyniosły rezultatu to sędzia nie może podjąć decyzji o powtórzeniu ich w dniu następnym przy świetle dziennym. Taką decyzję podjąć może upoważniony delegat – obserwator PZPN, wyznaczony na dane zawody, natomiast w innym przypadku Wydział Gier PZPN. Koszty organizacji powtórzonych zawodów, w tym koszty zakwaterowania sędziów, obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości, ponosi gospodarz zawodów. ,Ad. 6.,Jeżeli z rzutu od bramki piłka przekroczyła linię bramkową w odległości 16m od słupka bramkowego wykonawcy rzutu – rzut musi zostać powtórzony, ponieważ piłka zanim opuściła pole gry, nie została wprowadzona do gry.,Ad. 7.,Rzut wolny z pola karnego dla drużyny broniącej:,a),      ,wszyscy przeciwnicy pozostają w odległości co najmniej 9,15m od piłki,,b),      ,wszyscy przeciwnicy pozostają poza polem karnym, z którego wykonywany jest rzut, do czasu prawidłowego wprowadzenia piłki do gry,,c),      ,piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta bezpośrednio poza pole karne w obrębie pola gry;,d),      ,rzut wolny zarządzony w polu bramkowym może być wykonany z dowolnego miejsca tego pola.,
,
,NIE. Sędzia popełnił błąd nakazując skreślenie jednej z osób z załącznika z zawodów, ponieważ na ławce dla zawodników dla rezerwowych oprócz siedmiu zawodników rezerwowych wpisanymi do sprawozdania, może przebywać sześć osób: trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz, masażysta i inna szósta osoba wpisana do załącznika.,Ad. 9.,Sędzia asystent podjął błędną decyzję, wskazując na rzut rożny. Jeżeli piłka opuszczając pole gry przewróci lub złamie chorągiewkę rożną i nie ma możliwości jednoznacznej oceny przez którą linię (bramkową, czy boczną) piłka opuściła pole gry, sędzia nakaże wznowić grę wrzutem, jeżeli piłkę ostatnio dotknął zawodnik drużyny broniącej.,  ,Ad. 10.,NIE. Za używanie przez zawodników prawidłowego ubioru czyni się odpowiedzialnym kapitana i kierownika drużyny.,Ad. 11.,NIE. Ma jednak prawo złożyć oświadczenie wyjaśniające podjęte przez niego na boisku decyzje.,Ad. 12.,Jeżeli zawodnik znajduje się na boisku w czasie gdy piłka jest w grze, uderzy przeciwnika znajdującego się poza boiskiem, to sędzia przerwie grę, udzieli winnemu zawodnikowi karę indywidualną (czerwoną kartkę) a grę wznowi rzutem wolnym pośrednim wykonywanym z miejsca, w którym znajdował się przewiniający zawodnik.,Ad. 13.,Jeżeli wykonawca rzutu wolnego wykonywanego z łuku pola karnego reklamuje nieprzepisową odległość obrońców, i w czasie gdy sędzia zajęty jest ustawianiem muru, wykonuje ten rzut, a piłkę nad porzeczką przenosi bramkarz, wówczas sędzia bez względu na wynik rzutu zarządza powtórzenie rzutu wolnego i napomni zawodnika który ten rzut wykonał żółta kartką.,Ad. 14.,NIE. Sędzia asystent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za niewłaściwą interwencję lub za niedostateczną pomoc sędziemu głównemu tylko na podstawie sprawozdania sędziego.,Ad. 15.,Fetowanie zdobycia bramki jest dopuszczalną częścią widowiska sportowego. Od sędziów oczekuje się działań zapobiegawczych i kierowania się zdrowym rozsądkiem podczas oceny fetowania zdobycia bramki. Podstawa do udzielania napomnienia za niesportowe zachowanie jest wtedy, jeżeli zawodnik wykonuje prowokacyjne gesty po zdobyciu bramki, skierowane w stronę kibiców drużyny przeciwnej, zdejmowanie koszulki, względnie nakładanie jej na głowę.,Ad. 16. ,Sędzia zarządza powtórzenie rzutu wolnego,Ad. 17.,Próba podstępnego wprowadzenia przeciwnika na spalonego poprzez celowe wyjście zawodnika drużyny broniącej poza linię boczną, i z tego powodu sędzia przerwał grę, to należy zawodnikowi temu udzielić napomnienia (żółta kartka), a grę wznowić rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.,Ad. 18.,Jeżeli po wykonaniu wrzutu w kierunku bramki przeciwnika bramkarz minie się z piłką, a jego współpartner zapobiegając w sposób niesportowcy wpadnięciu piłki do bramki, rękoma piąstkuje piłkę poza linię bramkową, sędzia podyktuje rzut karny oraz winnego zawodnika napomni karą indywidualną w postaci żółtej kartki. W tym przypadku nie można wykluczyć winnego zawodnika ponieważ bezpośrednio z wrzutu nie można zdobyć bramki.,Ad. 19.,NIE ZAWSZE. Zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną zawody nie mogą być kontynuowane jeżeli w jednej z drużyn jest mniej niż 7 zawodników za wyjątkiem:,a),      ,jeżeli zawodnik drużyny która grała w siedmioosobowym składzie opuści pole gry w celu uzyskania pomocy medycznej, sędzia nie kończy natychmiast zawodów. Wstrzymuje grę do momentu, kiedy kontuzjowany zawodnik powróci do gry po udzieleniu pomocy medycznej. Jeżeli jednak powrót tego zawodnika do gry nie będzie możliwy, sędzia kończy zawody.,b),      ,Jeżeli zawodnik drużyny która grała w siedmioosobowym składzie rozmyślnie opuścił pole gry w momencie gdy drużyna grająca w kompletnym składzie ma okazję do zdobycia bramki, sędzia gry nie przerywa. W przypadku zdobycia bramki należy ją uznać, i jeżeli zawodnik, który opuścił pole gry i nie powróci do gry przed jej wznowieniem, sędzia kończy zawody. Zawodnik ten winien otrzymać karę w postaci czerwonej kartki.,
,Ad. 20.,Jeżeli sędzia uzna bramkę i wznowi grę, i dopiero wówczas zobaczy sygnalizację sędziego asystenta, i z tego powodu przerwał grę, należy ją wznowić rzutem sędziowskim w miejscu gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry. Po wznowieniu gry nie ma możliwości zmiany decyzji o uznaniu bramki., ,Ad. 21.,Sędzia napomni winnego zawodnika po raz drugi (a w konsekwencji pokaże mu czerwoną kartkę) oraz zakończy zawody nie zezwalając na wykonanie rzutu karnego.,Ad. 22.,NIE. W czasie tej przerwy zawodnicy muszą pozostać na polu gry. Podanie napojów mogłoby się odbyć na płycie boiska przyniesione przez np. zawodników rezerwowych.,Ad. 23.,Gra winna zostać przerwana. Zawodnik rezerwowy winien zostać wykluczony z gry. Gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim wykonywanym w miejscu gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.,Ad. 24.,NIE. W tym przypadku czas gry drugiej połowy nie może być powiększony o czas nie dograny w I części zawodów.,Ad. 25.,Sędzia nakaże wznowienie gry rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie broniącej z miejsca przewinienia.,Ad. 26.,Sędzia winien przerwać grę i wznowić ją rzutem wolnym pośrednim wykonywanym przez drużynę broniącą z punktu karnego.,Ad. 27.,Zawodnik zostanie ukarany napomnieniem. Kolejna odmowa wykonania tego rozpoczęcia gry powoduje wykluczenie zawodnika z gry. Jeżeli następny zawodnik wyznaczony przez kapitana drużyny wykonania wznowienia odmówi wykonania lub kapitan nie wyznaczy zawodnika do wykonania wznowienia gry, sędzia zakończy zawody.,Ad. 28.,NIE. W tym przypadku gest wyprostowanych rąk do przodu musi być poparty okrzykiem „grać dalej”, Ad. 29.,Zawodnik ten zostanie wykluczony z gry – zobaczy czerwoną kartkę ale przed pokazaniem mu czerwonej kartki należy pokazać mu żółtą kartkę.,Ad. 30.,Sędzia zarządzi rzut wolny pośredni za ograniczenie ruchów bramkarzowi przez napastnika oraz wykluczy z gry winnego bramkarza za uderzenie współpartnera., ,

Leave a comment