XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Kolegium Sędziów,plus,                  ,Zebranie plenarno – szkoleniowe, ,S T A R T,30 listopada 2013 godz. 09.00,Hala przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cichem- Miętustwo,ZAPRASZAMY, I N F O R M A C J E  !!!, , ,    , W dniu 30 listopada 2013r o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Cichem odbędzie się XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Kolegium Sędziów., ,U W A G A  !!!,Przed turniejem o godz. 09.00 odbędzie się co miesięczne zebranie plenarno – szkoleniowe. Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa. ,Ewentualne urlopowania w nagłych przypadkach kierujemy tylko i wyłącznie do kol. Romka Baran pod adresem e-mail:, ,elbarano@onet.pl,  ,inne nie będą brane pod uwagę., , , ,Odpowiedzialni   za  poszczególne drużyny:,1.          Zakopane – okolice          (Baran, Pawlikowski),2.,          ,Zakopane                         (Zoń, Wadas),3.,          ,Krościenko                       (Chlipała, Królczyk),4.,          ,Rabka                               (Niewiarowski, Folwarski),5.,          ,Jabłonka                           (Suwada, Skoczyk),6.,          ,Nowy Targ                        (Tesarski, M. Ciężobka),7.,          ,Sport Corner                      (Wojtanek), , ,T E R M I N A R Z   XIII  T U R N I E J U   P I Ł K I  N O Ż N E J,O  P U C H A R   P R E Z E S A  KS  PPPN  w  N O W Y M  T A R G U,Ciche  30.11.2013r, ,Mecz nr 1      10.00   RABKA           vs  SPORT  CORNER,Mecz nr 2      10.12   JABŁONKA  vs  ZAKOPANE – OKOLICE ,Mecz nr 3      10.24   NOWY TARG  vs  ZAKOPANE,Mecz nr 4      10.36   SPORT CORNER  vs  KROŚCIENKO                                  ,Mecz nr 5      10.48   RABKA  vs  ZAKOPANE – OKOLICE                                                       ,Mecz nr 6      11.00   ZAKOPANE  vs  JABŁONKA                                                                    ,Mecz nr 7      11.12   KROŚCIENKO  vs  NOWY TARG                                                                          ,Mecz nr 8      11.24   ZAKOPANE – OKOLICE  vs  SPORT CORNER                                         ,Mecz nr 9      11.36   RABKA  vs  ZAKOPANE                                                                            ,Mecz nr 10    11.48   JABŁONKA  vs  NOWY TARG                                                      ,Mecz nr 11    12.00   KROŚCIENKO  vs  ZAKOPANE – OKOLICE                                                         ,Mecz nr 12    12.12   SPORT CORNER  vs  ZAKOPANE                                     ,Mecz nr 13    12.24   RABKA  vs  JABŁONKA                                                                            ,Mecz nr 14    12.36   ZAKOPANE – OKOLICE  vs  NOWY TARG                                              ,Mecz nr 15    12.48   ZAKOPANE  vs  KROŚCIENKO                                                     ,Mecz nr 16    13.00   SPORT CORNER  vs  JABŁONKA                                                ,Mecz nr 17    13.12   NOWY TARG  vs  RABKA                                                              ,Mecz nr 18    13.24   JABŁONKA  vs  KROŚCIENKO                                         ,Mecz nr 19    13.36   ZAKOPANE  vs  ZAKOPANE – OKOLICE                                                 ,Mecz nr 20    13.48   NOWY TARG  vs  SPORT  CORNER                                                         ,Mecz nr 21    14.00   KROŚCIENKO  vs  RABKA, ,REGULAMIN ROZGRYWEK,CEL:,Propagowanie piłki nożnej, integracja sędziów piłki nożnej, wyłonienie najlepszej drużyny z „regionu” Podhala., ,ORGANIZATORZY:,Prezes Bogusław Górnik wraz z Kolegium Sędziów przy Podhalańskim Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu,         ,TERMIN I MIEJSCE:,30 listopada 2013r  godz. 09.45 , sala gimnastyczna: Ciche Dolne – Miętustwo , ,UCZESTNICY:,W turnieju mogą brać udział drużyny sędziowskie (czynni sędziowie piłki nożnej z rejonu Podhala, kursanci, sędziowie rzeczywiści) oraz zaprzyjaźniona drużyna z restauracji „Sport- CORNER” na czele z kapitanem Jankiem Wojtankiem., ,SYSTEM ROZGRYWEK:,- Halowy Turniej Piłki Nożnej zostanie rozegrany w systemie „każdy z każdym”.,- Czas meczu: 10 minut bez zmiany pola gry.  ,- W grze biorą udział pięcioosobowe zespoły (w tym bramkarz).,- Sędzia ma do dyspozycji kary: żółta kartka – 2 minuty oraz czerwona kartka – 5 minut.,- Gra odbywa się do bocznych linii.,- Zmiany zawodników podczas gry wykonuje się systemem hokejowy bez konieczności zgłaszania     tego faktu sędziemu. Zmiany należy jednak dokonać w sposób nieutrudniający gry a na boisku musi się znajdować wymagana liczba grających.,- Po wyjściu piłki za linię końcową boiska bramkarz rozpoczyna grę nogą z parkietu. Nie wolno w tym czasie wbiegać w pole karne. Zagranie piłki przez bramkarza uważa się za rozpoczęcie gry.,- Każde dotknięcie przez piłkę tablicy do koszykówki traktowane jest tak jak wyjście piłki poza linię końcową boiska.,- Bramkarz może trzymać piłkę w rękach przez 6 sekund.,- Bramkarz może łapać piłkę do linii ciągłej.,- Auty (dotknięcie piłką sufitu lub drabinek, ) wykonujemy nogą.,- Z rozpoczęcia gry można strzelić bramkę.,-Bramkarz po przejęciu piłki może przerzucić połowe boiska.,- Podczas gry nie wolno wykonywać wślizgów, zarządzany jest rzut wolny bezpośredni a w obrębie pola karnego – rzut karny.,- Pozostałe zasady gry zgodnie z przepisami PZPN.                                         -., ,ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI:,Za zwycięstwo        – 3 pkt.                                                            ,Za remis                 – 1 pkt.,Za przegraną          – 0 pkt.,W przypadku równej liczbie punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decydują:,a/ bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami,b/ różnica bramek,c/ większa liczba strzelonych bramek., ,Strój, obuwie:,- Na terenie sali gimnastycznej wymagana jest zmiana obuwia na sportowe z jasną podeszwą. Brak powoduje zakaz udziału w meczu.,- Zawodnicy każdej z drużyn powinni posiadać jednolite stroje/koszulki.,                               ,Inne:,- Zabrania się wnoszenia i spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych oraz palenia papierosów na terenie obiektu w trakcie trwania rozgrywek. Zakaz dotyczy zarówno zawodników, jak i kibiców., ,POSTANOWIENIA KOŃCOWE:,- Organizator oraz sędziowie nie biorą odpowiedzialności za wypadki losowe w trakcie trwania rozgrywek oraz za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu.,- Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora., ,

Leave a comment