Zarząd Kolegium Sędziów Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej zaprasza wszystkich sędziów i obserwatorów naszego KS-u na  Zebranie Plenarne które odbędzie się w dniu 28.05.2009 tj. Czwartek w DOMU NAUCZYCIELA ul.Królowej Jadwigi 1., ,Godzina 18:00,
,Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa.,
,Tematem szkolenia będzie zachowanie się trójki sędziowskiej podczas masowych protestów zawodników, rola sędziego technicznego, zachowanie sędziów podczas wtargnięcia publiczności na boisko. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wykład poprowadzą koledzy Jan Chlipała i Stanisław Tworek.,

Leave a comment