INFORMUJĘ ŻE WRZEŚNIOWE ZEBRANIE SZKOLENIOWO-PLENARNE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU, 27 WRZEŚNIA 2018 R  (CZWARTEK) GODZ. 17.30,Zebranie odbędzie się w Domu Nauczyciela w Nowym Targu ul. Królowej ,Jadwigi, 1.,Szkolenie teoretyczne z zakresu Przepisów Gry przeprowadzi nasz kolega,sędzia Jan Pawlikowski.,Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa a wszelkie urlopowania należy kierować na adres mailowy sekretarza Łukasza Królczyka., ,

Leave a comment