,Zebranie Zarządu KS PPPN odbędzie się w dniu 18 lutego 2011 roku (piątek), o godz. 18:00 w lokalu PPPN ul.Parkowa 14, ,Porządek zebrania:, ,1.  Zakończenie rozliczenia finansowego za rok 2010 i przesłanie dokumentacji do Komisji rewizyjnej., ,2.  Przyjęcie do wiadomości tabeli obecności na spotkaniach plenarnych w roku 2010 i podjęcie dalszych decyzji związanych z dyscypliną wśród sędziów., ,3.  Sprawy organizacyjne związane z VI Halowym Memoriałem im P. Bachula, R. Leśniaka i K. Włosińskiego., ,4.  Omówienie wyjazdu na Turniej do Gorlic, ,5.  Sprawy organizacyjne związane z wiosennymi egzaminami sędziowskimi, ,6.  Omówienie propozycji Komisji szkoleniowej dotyczącej sposobu szkolenia poszczególnych grup sędziowskich – kol. Noworolnik Grzegorz, ,7.  Ustalenie terminu egzaminów dla kandydatów na sędziów piłki nożnej uczestniczących w kursie sędziowskim i powołanie Komisji Egzaminacyjnej, ,8.  Rozpatrzenie pisma Kolegi Niewiarowskiego Marcina., ,9.  Wolne wnioski i dyskusja, ,  ,

Leave a comment