Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje,

że najbliższe zebranie szkoleniowo-plenarne oraz egzaminy dla sędziów klasy “B” i kursantów odbędą sie w dniu 25 marca 2022r (piątek) o godz 17:00 na Stadionie Miejskim w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 161. 

Obecność wszystkich sędziów oraz kursantów obowiązkowa, a ewentualne urlopowania proszę kierować na adres e-mail: urlop.kspppn@gmail.com

HARMONOGRAM 

17:00 – 17:15 Rejestracja sędziów klasy B i kursantów

17:15 – 18:00 Egzamin teoretyczny

18:00 – 19:00 Egzamin kondycyjny

19:00            Zebranie szkoleniowo – plenarne dla wszystkich sędziów i ogłoszenie wstępnych wyników

Egzaminy odbędą się z uwględenieniem reżimu sanitarnego. Oganizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie oraz zasad egzaminowania w związku z pandemią Covid-19. Każdy sędzia musi posiadać ważna kartę zdrowia, a w przypadku braku możliwości dostania się do lekarza podpisane oświadczenie zdrowotne.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uregulowanie wszystkich zaległości wobec organizacji.

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący: Marcin Tesarski

Komisja teoretyczna: Bogusław Górnik, Jan Chlipała, Jerzy Drabik, Łukasz Królczyk, Andrzej Nowobilski, Czesław Żądło

Komisja kondycyjna: Jan Pawlikowski, Rafał Arendarczyk, Roman Baran, Paweł Barwiński, Szymon Florczyk, Kamil Fudro, Dawid Gaździak, Patryk Michalak, Bartosz Zabrzewski, Daniel Zygmond

Przypominamy, że egzaminy dla sędziów IV ligi odbędą się 6 marca w Krakowie, natomiast dla sędziów klasy O i A 19 marca w Mszanie Dolnej.

Leave a comment