Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje, że najbliższe zebranie szkoleniowo-plenarne odbędzie się w dniu 6 maj 2022r (piątek) o godz 18:00 na Stadionie Miejskim w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 161.

Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa !!!,

a ewentualne urlopowania proszę kierować na adres e-mail:

urlop.kspppn@gmail.com

Po zebraniu ok. godz. 19:00 odbędzie się egzamin poprawkowy dla sędziów kl.B.

Leave a comment