Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje, że najbliższe zebranie szkoleniowo-plenarne odbędzie się w dniu 21 kwiecień 2023r (piątek) o godz 18:00 na Stadionie Miejskim w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 161.

Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa !!!,a ewentualne urlopowania proszę kierować na adres e-mail:urlop.kspppn@gmail.com

Przed zebraniem o godz. 17:15 odbędzie się egzamin poprawkowy dla sędziów kl. O, A, B.

Leave a comment