Zarząd Kolegium Sędziów PPPN informuje,

że najbliższe egzaminy dla sędziów klasy „B” oraz poprawkowe dla sędziów klasy „O” i „A” odbędą sie w dniu 30 lipca 2022r (sobota) o godz 9:00 na Stadionie Miejskim w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 161. Po egzaminach odbędzie się zebranie szkoleniowo-plenarne dla wszystkich sędziów KS PPPN

Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa, a ewentualne urlopowania proszę kierować na adres e-mail: egzaminy kamilfudro97@gmail.com, zebranie urlop.kspppn@gmail.com

HARMONOGRAM 

9:00 – 9:15 Rejestracja uczestników

9:15 – 10:00 Egzamin teoretyczny dla sędziów kl. O, A, B

10:00 – 10:45 Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. O i A

10:45 – 11:30 Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. B

ok. 12:00         Zebranie szkoleniowo-plenarne dla wszystkich sędziów KS PPPN

Egzaminy odbędą się z uwględenieniem reżimu sanitarnego. Oganizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie oraz zasad egzaminowania w związku z pandemią Covid-19. Każdy sędzia musi posiadać ważna kartę zdrowia, a w przypadku braku możliwości dostania się do lekarza podpisane oświadczenie zdrowotne.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uregulowanie wszystkich zaległości wobec organizacji.

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący: Andrzej Nowobilski

Komisja teoretyczna: Jan Chlipała, Jerzy Drabik, Jan Kurek, Ryszard Szmal, Marcin Tesarski, Czesław Żądło

Komisja kondycyjna: Rafał Arendarczyk, Roman Baran, Paweł Barwiński, Szymon Florczyk, Dawid Gaździak, Kamil Fudro, Janusz Wrona, Daniel Zygmond

FEATURED PRODUCTS

FEATURED PRODUCTS