SKŁAD ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PPPN W NOWYM TARGU

PREZES ZARZĄDU                                                           Marcin TESARSKI
HONOROWY PREZES DS. ODZNACZEŃ SĘDZIÓW                                               Andrzej NOWOBILSKI
REF. DS. OBSADY                                              Bartosz ZABRZEWSKI
SEKRETARZ KS PPPN, REF. DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I KFP              Kamil FUDRO
REF. DS. SZKOLENIADawid GAŹDZIAK
REF. DS. OBSADY OBSERWATORÓWBogusław GÓRNIK
REF. DS. ORGANIZACYJNYCH, EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO I KURSU               Marcin NIEWIAROWSKI
REF. DS. DRUŻYNY SĘDZIÓWStanisław MITORAJ
REF. DS. ORGANIZACYJNYCH I NABORU SĘDZIÓWJan CHLIPAŁA