AKTUALNE PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ ,DO POBRANIA,Do pobrania jest już aktualna wersja Przepisów Gry w Piłkę Nożną. Jest to wydanie na sezon 2013/2014 połączone wraz z Interpretacjami FIFA oraz Postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej.,Kolegium Sędziów PZPN dodało też swoje konkluzje szkoleniowe, które sędziowie będą stosować od rundy wiosennej.,Edycja ta nie zostanie wydana w wersji książkowej. PZPN planuje druk kolejnej wersji (edycja 2014/2015) wiosną, po przyjęciu przez International Board poprawek do obowiązującej obecnie wersji. ,http://www.pzpn.pl/index.php/Federacja/Sedziowie/Aktualnosci/Aktualne-Przepisy-Gry-w-Pilke-Nozna-juz-do-pobrania,
,

$(document).ready(function() {
$.ajaxSetup({
type: “POST”,
contentType: “application/x-www-form-urlencoded; charset=iso-8859-2”
});

$(“#email_friend”).DefaultValue(“e-mail znajomego…”);
$(“#email_button”).click(function(){
$(“#email_field”).css(“display”,”block”);
})
$(“#close_email_field”).click(function(){
$(“#email_field”).css(“display”,”none”);
})

$(“#email_field_send”).click(function(){
$.post(“./scripts/news_email.php”, { tytul: ‘Aktualne przepisy gry w piłkę nożną’,link: ‘http://kspppn.futbolowo.pl/news,2281154,aktualne-przepisy-gry-w-pilke-nozna.html’, email: $(“#email_friend”).val() },function(data){
if(data==”true”) {
$(“#email_field”).css(“display”,”none”);
}
$(“#email_field”).css(“display”,”none”);
} );

})

});

,
,

,
,
,DO ,


,
,
,
,
,
,
,
,
 

Leave a comment