,Informacja o pierwszej podjętej decyzji , ,przez ,Pana Prezesa Bońka ,w sprawie sędziów, ,oraz , ,Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów,  , ,Dotarła do nas informacja, że Zarząd PZPN uchylił swoją wcześniejszą uchwałę odnośnie darmowego wstępu dla sędziów piłkarskich na zawody rozgrywane pod egidą PZPN, wojewódzkich ZPN oraz okręgowych ZPN., , Uchwała nr II/79 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uchylenia Uchwały nr IV/27 z dnia 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN w sprawie wolnego wstępu na zawody piłki nożnej organizowane przez PZPN i struktury terenowe Związku, , Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:, , ,I. Niniejszym uchyla się treść Uchwały nr IV/27 z dnia 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN w sprawie wolnego wstępu na zawody piłki nożnej organizowane przez PZPN i struktury terenowe Związku., , II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., , Prezes PZPN Zbigniew Boniek, , , ,Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów:, , Jako Stowarzyszenie Sędziów chcemy zareagować na taką decyzję władz! Wydać jakieś oświadczenie, list protestacyjny? Naszym zdaniem jest to niezmiernie krzywdząca Nasze środowisko decyzja. Będzie ona miała bardzo negatywny wpływ na proces szkolenia. Chcemy powołać się na oficjalne dokumenty wydane przez PZPN. Na przykład w “Zasadach naboru kandydatów na sędziów” w harmonogramie kursu znajdziemy punkt, , 24., , Zajęcia seminaryjne na zawodach piłki nożnej – praktyczna obserwacja zawodów., , Dzień 14, , 180 minut, , ,Czyli mamy wymagać od kandydatów, żeby wykupili bilet na mecz w ramach kursu?, , , , Ponadto jedno z założeń Programu talentów i mentorów PZPN (który jest współfinansowany przez UEFA) legnie w gruzach. W dokumencie “Prawa i obowiązki mentora w programie mentorskim” czytamy:, , 4. Wspólna obserwacja zawodów prowadzonych przez innego sędziego (najlepiej z grupy mentorskiej) ze zwróceniem uwagi na pozytywne i negatywne strony prowadzenia zawodów, , ,Czy mamy teraz od mentora i sędziego wymagać ponoszenia dodatkowych kosztów, którzy chcą się doszkalać i rozwijać? Częstokroć oni sami dużo dokładają do tego “interesu” jadąc gdzieś dalej w celu obserwacji meczu wyższej klasy lub lepszego sędziego., , , , W poniedziałek o 16:30 spotka się w tej sprawie zarząd naszego Stowarzyszenia. Jeżeli macie jakieś pomysły i propozycje, w jaki sposób powinniśmy się w tej sprawie zachować (jak zareagować) będę zobowiązany za pomoc., , Pozdrawiam, , Andrzej Brzeziński,

Leave a comment