Czas Doliczony,
,Szanowni Sędziowie,,Szanowni Obserwatorzy,,Szanowni Państwo!,
,Na swoim ostatnim posiedzeniu plenarnym członkowie Komitetu Sędziowskiego,UEFA poinformowali, że w rozgrywkach UEFA kilka zespołów sędziowskich nie było,konsekwentnych w doliczaniu na koniec każdej części zawodów straconego czasu gry;,członkowie Komitetu zauważyli, że niektórzy sędziowie kończyli grę przed upływem,czasu doliczonego., , Z tego powodu Komitet Sędziowski UEFA zdecydował się przypomnieć sędziom,wyznaczonym na mecze UEFA, że muszą kontynuować grę co najmniej do upływu,kompensowanego straconego czasu gry. Wskazany przez sędziego doliczony czas za,przerwy w grze każdej z części zawodów jest wielkością minimalną. Sędziowie,zdecydowanie nie mogą zakończyć gry kilka sekund przed upływem tego czasu. Jeśli w,czasie doliczonym wystąpią kolejne przypadki marnowania czasu gry na zmiany, ocenę,rozmiarów kontuzji zawodnika lub z każdej innej przyczyny, to sędzia musi pozwolić na,rozegranie tego czasu bez ponownego jego wskazywania.,Mamy nadzieję, że ta informacja pomoże w jednoznacznym i jednolitym stosowaniu,zapisów artykułu VII „Przepisów gry w piłkę nożną”.,

Leave a comment