, ,Zarząd Kolegium Sędziów informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu OZPN Nowy Sącz z dnia 29.03.2019 roku letnie egzaminy sędziów klasy Okręgowej oraz obserwatorów klasy Okręgowej i „A” odbędą się w sobotę dnia 22 czerwca 2019 roku o godz. 9:,00, – 12:,30, w budynku Instytutu Sportu – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przy ul. Kościuszki. (rejestracja od godz. 8:,00,., ,Zgodnie z uchwałą Zarządu OZPN Nowy Sącz podczas egzaminów w roli obserwatorów będą uczestniczyć prezes OZPN oraz prezesi PPN, ,W dniu 02.06.2019 przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powołał Komisją Egzaminacyjną w składzie:, ,Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej: ,Stanisław Brożek, ,Członkowie Komisji Egzaminacyjnej; (teoria),  – odpowiedzialny: Stanisław Brożek:,  – członkowie: Marcin Tesarski, Bogusław Górnik, Andrzej Nowobilski, Jan Pawlikowski, Łukasz Królczyk,  Tomasz ,Jabłoński, Zbigniew Gawryś, Bogusław Klimek, Konrad Kolak, Krzysztof Budnik, Kamil Sobczak, Jan Kurek, Agnieszka Olesiak, Krzysztof Tokarczyk, Damian First, Waldemar Pyznar, Sebastian Krok, Dariusz Tutko, ,Członkowie Komisji Egzaminacyjnej; (kondycja) ,– odpowiedzialny: Krzysztof Budnik:,– członkowie: ,Antoni Ogórek, Zbigniew Augustyn, Paweł Janus, Gabriel Antoszak, Marcin Tesarski, Bogusław Górnik, Andrzej Nowobilski, Jan Pawlikowski, Łukasz Królczyk, Tomasz Jabłoński, Jerzy Drabik, Zbigniew Gawryś, Bogusław Klimek, Konrad Kolak, Kamil Sobczak, Jan Kurek, Agnieszka Olesiak, Krzysztof Tokarczyk, Ryszard Szmal, Janusz Wrona, Damian First, Waldemar Pyznar, Sebastian Krok, Dariusz Tutko., ,Wyniki egzaminów będą podane do publicznej wiadomości po powtórnej weryfikacji wyników egzaminów teoretycznych., ,Program minutowy:, 8,00,  – 8,50,      – rejestracja sędziów, 9,00,  –  9,30,     – egzamin teoretyczny,10,00, – 12,30,     – egzamin kondycyjny,13,00 , – 13,30,     – ogłoszenie wyników z egzaminów, ,

Leave a comment