, , , , ,PRZYPOMINAM O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINIE EGZAMINÓW ,POPRAWKOWYCH DLA SĘDZIÓW KLASY “B” ORAZ KURSANTÓW,KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 KWIETNIA 2016 r. O GODZINIE 13:00,NA STADIONIE MIEJSKIM IM. J. PIŁSUDSKIEGO,W NOWYM TARGU,PRZED EGZAMINAMI O GODZINIE 11:00 KURSANCI BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W ,PRAKTYCZNEJ OBSERWACJI MECZU III LIGI NKP PODHALE – CZARNI POŁANIEC, ,W ROZWINIĘCIU SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW…, , ,H A R M O N O G R A M, ,Egzaminów dla sędziów klasy “B” oraz kursantów , ,11:00 – 13:00 – praktyczna obserwacja meczu III Ligi Seniorów (dla kursantów i wszystkich ,zainteresowanych, sędziów),13:00 – 13:15 – rejestracj,a uczestników (karty zdrowia, opłatyza drugi termin 50 zł) – Marcin Tesarski,13:15 – 13:45 – egzamin teoretyczny,14:00 – 15:00 – egzamin praktyczny ,ok. 15:00  – ogłoszenie wstępnych wyników egzaminów poprawkowych, ,Skład komisji egzaminacyjnych:,Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest: Bogusław Górnik,1. egzamin teoretyczny:,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Andrzej Nowobilski,,- członkowie: Jan Pawlikowski, Jan Chlipała, Marcin Tesarski, Janusz Kalata,2. egzamin kondycyjny,- komisja w składzie: V-ce Przewodniczący: Kazimierz Antolak,- członkowie: Roman Baran, Marek Ciężobka, Marcin Niewiarowski, Stanisław Mitoraj,3. Obsługa techniczna (nagłośnienie): Łukasz Królczyk,Przypominamy, że obecność wszystkich sędziów Klasy „B” którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie lub do niego nie przystępowali jest na egzaminach poprawkowych obowiązkowa! JEST TO OSTATECZNY TERMIN EGZAMINÓW !!!,Warunkiem dopuszczenia sędziów do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie aktualnej karty zdrowia oraz uregulowanie wszystkich należności na KFP i KFD oraz opłaty za drugi termin egzaminów,Organizatorzy dopuszczają możliwość ewentualnych zmian w przedstawionym programie.,

Leave a comment