Harmonogram egzaminów kl. O i A – 10 czerwca w Nawojowej, ,Harmonogram egzaminu 10 czerwca w Nawojowej,:, ,16:30 – 17:00 – Rejestracja uczestników (karty zdrowia, wpłaty, wydanie numerów startowych) zbiórka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej 348a. , ,17:00 – 17:30 ,EGZAMIN TEORETYCZNY ,klasa O i A,EGZAMIN KONDYCYJNY,17:45 – klasa O i A (starsi) ,18:30 – klasa O (młodsi) ,19:10 – klasa A (młodsi) gr. I ,19:45 – klasa A (młodsi) gr. II ,19:00 – 20:45 – ciepły posiłek, ,SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:,Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej: Stanisław Brożek,Komisja – egzamin teoretyczny i kondycyjny: Zbigniew Augustyn, Jerzy Cetnarowski, Jerzy Drabik, Damian First, Paweł Gargula, Zbigniew Gawryś, Bogusław Górnik, Tomasz Jabłoński, Bogusław Klimek, Hubert Kożuch, Łukasz Królczyk, Jakub Kupczak, Paweł Kupczak, Stanisław Myjak, Andrzej Nowobilski, Antoni Ogórek, Marcin Ogórek, Agnieszka Olesiak, Jan Pawlikowski, Waldemar Pyznar, Mirosław Szarota, Ewa Szydło, Kamil Traczyk, Dariusz Tutko, Jacek Włosiński.,UWAGA!!! ,Obecność członków komisji jest obowiązkowa. Jeśli ktoś nie da rady stosowną informację proszę przesłać do referenta ds. szkolenia Konrada Kolaka., ,Limity biegowe w sezonie 2015/2016:,Grupa młodsza (do 32 lat): ,Klasa O bieg: 30 sek; chód: 35 sek.,Klasa A bieg: 30 sek; chód: 40 sek.,Grupa starsza (od 33 lat):,Klasa O i A bieg: 35 sek; chód: 40 sek. , ,Limity zaliczeniowe obowiązujące podczas egzaminów:,Egzamin teoretyczny: ,Test 30 pytań,zaliczenie: 21 pkt,awans: 24 pkt,Egzamin praktyczny: ,Test interwałowy ,Zaliczenie: 10 okrążeń,Awans: 12 okrążeń, ,WAŻNE!!!,Pytania testowe będą zarówno z Przepisów gry oraz CBP,

Leave a comment