, ,KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU KS PPPN,Z DNIA 15.05.2014 r, ,W dniu 15 maja 2014r Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:,1.  Egzaminy dodatkowe,Przed posiedzeniem Zarządu odbył się dodatkowy egzamin dla Kol. Marcina Niewiarowskiego, który po kontuzji wraca do czynnego prowadzenia zawodów jako Sędzia. Egzamin zaliczono, tym samym Zarząd odwołał decyzję o powołaniu Marcina Niewiarowskiego jako pomocniczego Obserwatora dla naszego Podokręgu.,Do dnia Zarządu nie było kontaktu ze strony kol. Pawła Buczka, który nie zaliczył, żadnego egzaminu, a na zebraniu szkoleniowo-plenarnym w dniu 24 kwietnia 2014 został zobowiązany do poddania się egzaminom w dogodnym dla niego terminie. W przypadku dalszego lekceważącego podejścia do swoich obowiązków przez Kol. Pawła Buczka Zarząd podejmie stosowne decyzje.,2. Sprawa awansu do wyższej klasy rozgrywkowej,Zaproponowano i zobowiązano Prezesa Górnika do przedłożenia propozycji na Zarządzie OZPN, aby wprowadzić do regulaminu spadków i awansów prawa do awansowania wyróżniających się sędziów np. po każdej rundzie rozgrywkowej.,Jednocześnie złożono propozycję aby na Zarządzie OZPN przedyskutowano możliwość, aby do regulaminu wprowadzić zapis, aby po sezonie prawo wskazania po jednym kandydacie do awansu do Klasy Okręgowej przysługiwało każdej komisji sędziowskiej. Uprawnienie do wskazania kandydata do awansu byłoby niezależne od rankingu Klasy „A”, z której awansowałoby dwóch najlepszych sędziów rankingu.,3. Egzaminy Klasy „B”,Zaproponowano termin przeprowadzenia egzaminów klasy B na dzień 7 czerwca lub 28 czerwca 2014 r. Na razie jest to tylko propozycja ponieważ Zarząd jest w trakcie rozmów  w sprawie wynajęcia bieżni na terenie COS w Zakopanem, a termin uzależniony jest od pozytywnego wyniku rozmów w tej sprawie.  ,Jednocześnie Zarząd prowadził dyskusję na temat sędziów klasy B i wyników egzaminów tej klasy rozgrywkowej z kilku lat. Zarząd z przykrością doszedł do wniosku, że większość sędziów klasy B nie robi postępów w dziedzinie podnoszenia swoich umiejętności co przekłada się na słabe wyniki egzaminu teoretycznego, a przede wszystkim praktycznego.,Zarząd doszedł do wniosku, że taka sytuacja nie może mieć miejsca, dlatego wyniki letnich egzaminów będą wyznacznikiem dalszych decyzji dotyczących sędziów, którzy notorycznie nie zaliczają egzaminów, włącznie z odsunięciem od prowadzenia zawodów, a w skrajnych przypadkach włącznie z wykluczeniem z Kolegium Sędziów. Zarząd nie będzie dłużej tolerował sędziów, którzy lekceważą swoje obowiązki, nie podnoszą swoich umiejętności co przekłada się na słabe prowadzenie zawodów, nie zaliczają egzaminów, a Kolegium Sędziów traktują wyłącznie jako miejsce zarobkowania.,4. Rezygnacja V-ce Prezesa,Na posiedzeniu Zarządu V-ce Prezes Andrzej Nowobilski na ręce Prezesa Bogusława Górnika złożył pisemną rezygnację z dalszej pracy w Zarządzie KS PPPN i oddał się do dyspozycji Prezesa. Po kilku słowach wyjaśnień Prezes Górnik nie przyjął złożonej rezygnacji. W związku z powyższym Zarząd KS PPPN w dalszym ciągu pracuje w niezmienionym składzie.,5. Sprawa rezygnacji Kol. Łukasza Królczyka,Analizowano sprawę kol. Łukasza Królczyka, który po złożeniu rezygnacji z prowadzenia zawodów w IV lidze oraz po zaliczeniu egzaminów dla  sędziów Klasy „O” i „A” w Nawojowej w dniu 11 kwietnia 2014 r będzie prowadził zawody w Klasie Okręgowej.,6. Sprawy bieżące,Zarząd podjął decyzję, że uprawnienie do podpisywania delegacji sędziowskich oprócz wszystkich członków Zarządu KS PPPN, przysługiwać będzie również sekretarzowi PPPN kol. Łukaszowi Królczykowi. Ma to na celu ułatwienie kolegom możliwości podpisania delegacji, którym w ciągu miesiąca ich zabraknie, ponieważ kol. Łukasz Królczyk jest dostępny w siedzibie PPPN od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00, z wyjątkiem czwartku gdzie jest dostępny w godzinach 12.00 – 18.00., ,

Leave a comment