,KOMUNIKAT  ZARZĄDU  KS   PPPN,z dnia 13 kwietnia 2015 r., ,W dniu 13 kwietnia 2015 r Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:, ,1.  Opłaty porządkowe,Zarząd KS PPPN postanowił nałożyć opłaty porządkowe na następujących sędziów:, ,Rafał Machajda – 50 zł (za nieobecność na zebraniu plenarnym w dniu 21.03.2015r), ,Jarosław Majchrzak–50 zł (za nieobecność na zebraniu plenarnym w dniu 21.03.2015r), ,Tadeusz Marszałek – 50 zł (za nieobecność na zebraniu plenarnym w dniu 21.03.2015r),Opłaty porządkowe należy wnieść natychmiast u referenta ds. finansowych (nie później niż w terminie 7 dni). Niewniesienie opłaty w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego w obsadzie zawodów do czasu przedstawienia Referentowi obsady dowodu wniesienia opłaty.,Odwołania od powyższych opłat porządkowych proszę przesyłać do sekretarza KS PPPN kol. Marcina Tesarskiego ( e-mail: ,cesarz81@o2.pl, )   ,2. Ostateczny termin egzaminów dla sędziów Klasy „B” ,Ostateczny termin egzaminów dla sędziów klasy „B” odbędzie się w dniu 23.04.2015 o godzinie 16.30 na stadionie KS Gorce w Nowym Targu. ,Na egzaminach obowiązują następujące limity biegowe:,Sędziowie do ukończenia 35 roku życia: Bieg 30 sekund, chód 40 sekund,Sędziowie po ukończeniu 35 roku życia: 10 okrążeń stadionu Gorce, ,3. Zebranie sędziowskie kwiecień,Wyjątkowo zebranie szkoleniowo-plenarne nie odbędzie się w ostatni czwartek miesiąca a tydzień wcześniej tj. 23 kwietnia 2015 r tam gdzie zwykle czyli w Domu Nauczyciela w Nowym Targu na ul. Królowej Jadwigi.  ,4. Skreślenie z listy sędziów rzeczywistych ,Decyzją zarządu KS PPPN po zatwierdzeniu jej przez Zarząd KS OZPN w Nowym Sączu z uwagi na brak jakiejkolwiek aktywności zarówno szkoleniowej jak i sędziowskiej skreśleni z listy sędziów rzeczywistych zostali następujący sędziowie:, ,Mateusz Antolak, ,Grzegorz Filas , ,Paweł Hoły , ,Marek Kurańda , ,Młynarczyk Szczepan, ,5. Sprawy bieżące,Pozytywnie rozpatrzono wnioski kol. Franciszka Góreckiego, Rafała Machajdy o urlopowanie do końca czerwca 2015 oraz Szymona Gryglaka o urlopowanie aż do odwołania.,

Leave a comment