KOMUNIKAT 1/2008 Z ZEBRANIA ZARZĄDU KS PPPN,KOMUNIKAT 1/2008 Z ZEBRANIA ZARZĄDU KS PPPN, , ,1.,      ,Zarząd KS PPPN przekazał kol. Barbarze Wojdyle wszystkie pełnomocnictwa i 2000 złotych w celu zakupy rzutnika multimedialnego i ekranu.,2.,      ,Przedstawienie nowego zarządu KS MZPN, w którym znalazł się prezes KS PPPN kol. Bogusław Górnik.,3.,      ,Zarząd KS PPPN ukarał upomnieniem i karą 20 złotych Ref ds. obsady kol. Marka Ciężobkę za nieprawidłowości w obsadzie.,4.,      ,Zarząd zatwierdził obowiązki poszczególnych komisji i podkomisji:,4.1.,   ,KOMISJA SZKOLENIOWA,4.1.1.1.,Skład: Antolak Kazimierz, Włosiński Jacek, Noworolnik Grzegorz, Folwarski Paweł, Królczyk Łukasz,4.1.1.2.,Obowiązki:,4.1.1.3.,Nadzorowanie szkolenia na zebraniach szkoleniowych,4.1.1.4.,Rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych,4.1.1.5.,Organizowanie kursu sędziowskiego,4.1.1.6.,Organizowanie egzaminów sędziowskich,4.2.,   ,KOMISJA DS. OBSADY,4.2.1.,      ,Skład: Ciężobka Marek, Baran Roman, Sekułowicz Krzysztof, Bukowski Piotr,4.2.2.,      ,Obowiązki:,4.2.2.1.,Obsada na każdy mecz – Ciężobka Marek,4.2.2.2.,Poprawa obsady i konsultacje – Baran Roman i Sekułowicz Krzysztof,4.2.2.3.,Nadzorowanie zaległości finansowych – Bukowski Piotr,4.3.,   ,KOMISJA FINASOWA,4.3.1.,      ,Skład: Bukowski Piotr, Antolak Kazimierz, Drabik Jerzy, Górecki Franciszek,4.3.2.,      ,Obowiązki: ,4.3.2.1.,Zarządzanie finansami organizacji – Bukowski Piotr,4.3.2.2.,Ściąganie podatków – Antolak Kazimierz, Bukowski Piotr, Drabik Jerzy,4.3.2.3.,Dofinansowania z PPPN – Górecki Franciszek,4.4.,   ,KOMISJA DYSCYPLINARNA,4.4.1.,      ,Skład: Włosiński Jacek, Folwarski Paweł, Opacian Andrzej,4.4.2.,      ,obowiązki:,4.4.2.1.,rozwiązywanie spraw dyscyplinarnych,4.4.2.2.,współpraca z KD KS OZPN związanych z KS PPPN,4.4.3.,      ,W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek sprawy dyscyplinarnej, którejś z osób tej Komisji, miejsce tej osoby zajmuje Prezes Zarządu Kolegium Sędziów.,4.5.,   ,PODKOMISJA DS. DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ,4.5.1.,      ,Skład: Pawlikowski Jan – trener, Baran Roman, Suwada Zbigniew, Niewiarowski Marcin, Tworek Stanisław, Chlipała Jan,4.5.2.,      ,Obowiązki,4.5.2.1.,Powoływanie drużyny piłkarskiej,4.5.2.2.,Organizowanie treningów,4.5.2.3.,Osiąganie celów, jakie stawia Zarząd KS PPPN,4.6.,   ,PODKOMISJA DS. ORGANIZACYJNYCH,4.6.1.,      ,Skład: Królczyk Łukasz, Ciężobka Wojciech, Handzel Krzysztof, Jabłoński Tomasz, Twardosz Justyna, Wojdyła Barbara, Zdyniak Agnieszka,4.6.2.,      ,Obowiązki,4.6.2.1.,Pomoc „od kuchni” przy organizacji imprez,4.6.2.2.,przygotowanie techniczne.,4.6.2.3.,Zajmowanie się wszystkimi drobnymi sprawami.,4.7.,   ,PODKOMISJA DS. NABORU I REKRUTACJI NOWYCH SĘDZIÓW,4.7.1.,      ,Skład: Folwarski Paweł, Gacek Mateusz, Mroczek Mariusz, Opacian Andrzej,4.7.2.,      ,Obowiązki:,4.7.2.1.,Organizowanie naboru nowych sędziów,4.7.2.2.,Pomoc komisji szkoleniowej w kursie dla sędziów.,5.,      ,Zarząd KS PPPN informuje sędziów, że 14 września 2008 o godzinie 20:00 w Czarnym Dunajcu, przy sztucznym oświetleniu odbędzie się mecz drużyny sędziowskiej z Oldboys.,

Leave a comment