Zwołuję na dzień 25 listopada br. (wtorek) – godz. 17.00 kolejne posiedzenie Zarządu KS OZPN Nowy Sącz które odbędzie się w biurze  OZPN w Nowym Sączu,Program posiedzenia:,1. Przedstawienie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Zarządu.,2. Informacje z posiedzeń Zarządu KS MZPN.,3. Podsumowanie rundy jesiennej.,4. Ramowy program planu szkolenia na 2009 rok.,5. Sprawy szkolenia; przyjęcie planów kursów na sędziów piłki nożnej w okręgu i podokręgach.,6. Sprawa akt osobowych sędziów kandydatów z KS PPN Gorlice.,7. Sprawozdanie referenta KFP + informacje z KS PPN odpowiedzialnych za KFP.,8. Sprawozdanie referatów obsady – Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa i Nowy Targ.,9. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Szkoleniowej z działalności za 2008r.,10. Sprawozdanie sekretarza KS z działalności za 2008r.,11. Przedstawienie list rankingowych po obserwacjach po I rundzie sezonu 2008/09 – jesień 2008 sędziów klasy okręgowej i A.,12. Zakończenie., ,Przewodniczący KS,   Robert Koral,

Leave a comment