,Komunikat WG PPPN,Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet w terminie ,24 godzin od zakończenia spotkania., W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu spotkania. Oryginalne egzemplarze Sprawozdania muszą być wysłane ,w ciągu ,48 godzin od zakończenia spotkania, listem poleconym priorytetowym bądź dostarczone osobiście do organu prowadzącego rozgrywki. ,W przypadku czerwonych kartek bądź innych istotnych wydarzeń zaistniałych w trakcie zawodów – oryginalne Sprawozdania muszą być dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu., Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek wprowadzenia do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu ,15 minut, po jego zakończeniu.,

Leave a comment