,KOMUNIKAT ZARZĄDU KS NOWY TARG Z DNIA ,7 MARCA 2019 r ,W dniu 7 marca 2019 r Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:,1. Halowy Turniej Sędziów,Omówiono rozliczenie XIV Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. P. Bachula, R. Leśniaka i K. Włosińskiego, który odbył się w dniu 2 marca 2019 r. na hali sportowej w Białce Tatrzańskiej. Koszty organizacji turnieju w całości pokryte zostały z wpisowego oraz pomocy finansowej i rzeczowej sponsorów.,2. Egzaminy dla sędziów Klasy „A” i „B” oraz kursantów,Ustalono termin egzaminów dla sędziów Kasy „A” i „B” oraz kursantów na dzień 23 marca 2019 godzina 14:00. Termin egzaminów poprawkowych odbędzie się prawdopodobnie 13 kwietnia 2019 r. Egzaminy dla sędziów KLASY A , B oraz kursantów odbędą się na stadionie im. J. Piłsudskiego w Nowym Targu ul. Kolejowa 161 o godzinie 14:00,  a szczegółowy program pierwszego terminu przesłany będzie drogą mailową. Zarząd KS PPPN zastrzega sobie możliwość zmiany terminów bądź miejsca przeprowadzenia egzaminów z przyczyn atmosferycznych bądź innych okoliczności wyłączających możliwość przeprowadzenia egzaminów w danym dniu i miejscu.,Obowiązujące czasy podczas egzaminów kondycyjnych dla grupy awansowej 15s / 20s dla grupy na zaliczenie 17s / 22s.,Przypominam że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uregulowanie wszystkich należności na rzecz organizacji oraz posiadanie ważnej karty zdrowia !!!!!!,Z uwagi na fakt że planujemy zrobić tablo sędziowskie wszyscy sędziowie oraz kursanci na egzamin przychodzą w czerwonej lub granatowej koszulce Kolegium Sędziów Nowy Targ,3.  Ryczałty sędziowskie,Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe stawki ekwiwalentów sędziowskich, które od tego dnia są ryczałtem. A zatem brak jest teraz kosztów dojazdów na zawody które zostały włączone do ekwiwalentu za sędziowanie. Szczegółowo omówiono zagadnienie na zebraniu sędziowskim w lutym, a nowa tabela ekwiwalentów została przesłana przez sekretarza KS Nowy Targ na skrzynki mailowe sędziów.,4. Zebranie szkoleniowo-plenarne marzec 2019,W związku z organizacją egzaminów sędziowskich w dniu 23 marca 2019 zmieniono termin marcowego zebrania szkoleniowo-plenarnego sędziów, które odbędzie się w tym samym dniu po zakończeniu egzaminów ok. godziny 17.00 na orliku w Ludźmierzu. Podczas zebrania sędziowskiego do wiadomości podane zostaną wyniki egzaminów. Obecność obowiązkowa.,5. Wezwany na posiedzenie Zarządu KS PPPN,Po zakończeniu zebrania szkoleniowo-plenarnego w dniu 23 marca 2019 r odbędzie się posiedzenie zarządu KS PPPN, na które Prezes Zarządu wzywa ponownie kol. Rafała Arendarczyka,6. Turniej o Puchar Prezesa KS Nowy Targ,Po zakończonych egzaminach na orliku w Ludźmierzu ok godz. 17.30 odbędzie się przełożony z grudnia turniej o Puchar Prezesa KS Nowy Targ oraz zebranie szkoleniowo-plenarne. Obecność wszystkich sędziów obowiązkowa. Podział na poszczególne drużyny i osoby odpowiedzialne za drużyny oraz szczegółowy harmonogram turnieju podany będzie w późniejszym terminie.,7. Zmiana zasad urlopowania się z zebrań szkoleniowo-plenarnych.,Zarząd KS Nowy Targ na swoim posiedzeniu zmodyfikował zasady urlopowań z zebrań szkoleniowo-plenarnych. Oprócz przypadków opisanych w regulaminie KFD (jak m.in. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim itd.) każdy sędzia może raz być nieobecny na zebraniu sędziowskim w każdej rundzie bez podania przyczyny. Pozostałe przypadki niezgodne z regulaminem KFD będą wiązały się z koniecznością wniesienia opłaty porządkowej w kwocie 50 zł na rzecz organizacji. Motywem zmian jest konieczność wyeliminowania przypadków notorycznego braku szkolenia się oraz lekceważącego podejścia do obowiązków sędziego. Indywidualne przypadki będą rozpatrywane przez Zarząd na bieżąco.,8. Zmiany w regulaminach rozgrywek,Od rudny wiosennej obowiązują nowe czasy gry na poniższych grup wiekowych. Junior młodszy 2 x 45 min, Trampkarz 2 x 40 min. Proszę zapoznać się ze zmianami w regulaminach. Zarząd przypomina że jest to obowiązek każdego sędziego.,9. Egzaminy dla sędziów Klasy „O” oraz obserwatorów,Przypominam, że egzaminy dla sędziów Klasy „O” oraz obserwatorów odbędą się w dniu 16 marca 2019 r w Nawojowej. Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest na stronie Kolegium Sędziów OZPN.  ,10. Finał Pucharu Podhala,W tym sezonie Finał Pucharu Podhala odbędzie się w dniu 29 lub 30 czerwca 2019 prawdopodobnie na stadionie miejskim w Nowym Targu.,

Leave a comment