KOMUNIKAT ZARZĄDU KS PPPN z dnia 13 sierpnia 2020 r. ,WIĘCEJ W ROZWINIĘCIU NEWSA…,W dniu 13 sierpnia 2020 r. Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:,1.Awanse Kolegium Sędziów ,Awans do 4 ligi – Daniel Zygmond,Awans do klasy okręgowej – Kamil Fudro, Dawid Gaździak,Awans do klasy A – Patryk Bachul, Helder Vicente, Krzysztof Niklewicz, Jakub Kołodziejczyk*,2. Zmiany w regulaminie KFD ,Zarząd KS Nowy Targ na swoim posiedzeniu zmodyfikował zasady urlopowań z zebrań szkoleniowo-plenarnych, egzaminów oraz podwyższono opłatę za prze sędziowany mecz o 1 złoty, obecnie na 4 złote. Oprócz przypadków opisanych w regulaminie KFD (jak m.in. choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim itd.) ,każdy sędzia nieobecny na zebraniu sędziowskim zobligowany jest do poinformowania o „urlopowaniu” , nieobecności tylko i wyłącznie na e-mail urlop.kspppn@gmail.com., Wszystkie urlopowania – nieobecności będą rozpatrywane przez komisję KS PPPN i tylko w szczególnych przypadkach po rozpoznaniu nie będzie nakładana opłata porządkowa. Pozostałe przypadki niezgodne z regulaminem KFD będą wiązały się z koniecznością wniesienia opłaty porządkowej w kwocie 50 zł na rzecz organizacji. Motywem zmian jest konieczność wyeliminowania przypadków notorycznego braku szkolenia się oraz lekceważącego podejścia do obowiązków sędziego. Indywidualne przypadki będą rozpatrywane przez komisję KS PPPN na bieżąco. W skład komisji wchodzą decyzją zarządu: Jerzy Drabik oraz Marcin Niewiarowski.,3. Zabawa na zakończenie roku 2020 ,Wstępnie ustalono termin kolejnego już spotkania sędziów wraz z partnerkami na imprezie kończącej sezon sędziowski, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2020. Jest to termin wstępny, a jego potwierdzenie nastąpi w późniejszym terminie po ustaleniu przez Zarząd miejsca oraz szczegółów dotyczących ceny. Zachęcamy wszystkich sędziów z naszej Komisji do wzięcia udziału w zabawie i rezerwowanie wolnego weekendu w tym terminie. Szczegóły zostaną przedstawione na kolejnych zebraniach szkoleniowych.,4. Licencje sędziowskie sezon 2020/2021,Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku licencyjnego oraz potwierdzenia wpłaty przez Sędziów to 17 sierpnia 2020 r,.,Sędziowie, którzy nie złożą w terminie wymaganych dokumentów licencyjnych będą traktowani jako nie wyrażający zgody na sędziowanie bowiem poprzez nie złożenie dokumentów nie wyrazili takiej woli, stąd będą nie uwzględniani w obsadzie zawodów.,5. Zebranie szkoleniowo-plenarne ,Najbliższe zebranie szkoleniowo-plenarne odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. tj. czwartek o godzinie 18:00 na stadionie NKP Podhale przy ul. Kolejowej 161. Obecność obowiązkowa. Na zebranie należy dostarczyć wypełnione wnioski licencyjne.,

Leave a comment