W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:,1. Egzaminy poprawkowe dla sędziów Klasy „B” oraz zebranie szkoleniowe ,Ustalono, że egzaminy poprawkowe dla sędziów Klasy „B” odbędą się w dniu 27 lipca 2017 r. (czwartek) na stadionie miejskim w Nowym Targu o godz. 16:45. Egzaminy połączone będą równocześnie z comiesięcznym zebraniem szkoleniowo-plenarnym, które odbędzie się również na stadionie o godz. 18:30, gdzie obecność wszystkich sędziów KS PPPN jest obowiązkowa.,2. Zabawa na zakończenie sezonu 2016/2017,Wstępnie ustalono termin kolejnego już spotkania sędziów wraz z partnerkami na imprezie kończącej sezon sędziowski, które odbędzie się w listopadzie 2017 prawdopodobnie w Pensjonacie Limba czyli tam gdzie w zeszłym roku. Jest to termin wstępny, a jego potwierdzenie nastąpi w późniejszym terminie po ustaleniu przez Zarząd szczegółów dotyczących ceny. Zachęcamy wszystkich sędziów z naszej Komisji do wzięcia udziału w zabawie. Szczegóły zostaną przedstawione na kolejnych zebraniach szkoleniowych.,3. Opłaty porządkowe ,Zarząd KS PPPN postanowił nałożyć opłaty porządkowe na następujących sędziów:, ,Łukasz Królczyk – 100 zł (za niestawienie się na mecz), ,Roman Baran – 100 zł (za niestawienie się na mecz),Opłaty porządkowe za niestawienie się na mecz należy wnieść natychmiast u referenta ds. finansowych (nie później niż w terminie 7 dni). Niewniesienie opłaty w oznaczonym terminie skutkuje nieuwzględnianiem sędziego w obsadzie zawodów do czasu wniesienia opłaty.,Odwołania od powyższych opłat porządkowych proszę przesyłać do sekretarza KS PPPN kol. Marcina Tesarskiego ( e-mail: ,cesarz81@o2.pl, )   ,4. Najbliższe turnieje sędziowskie,W dniu 8 lipca 2017 drużyna sędziów weźmie udział w turnieju sędziowskim organizowanym przez Kolegium Sędziów Brzesko.,Natomiast w dniu 19 sierpnia 2017 o godzinie 18.30 na zaproszenie działaczy Jordana  być może udamy się na turniej Old Boys do Jordanowa. Chętni do gry proszeni są o zgłaszanie się do Referenta ds. drużyny sędziów Stanisława Mitoraja, który koordynował będzie sprawy związane z turniejami. Decyzja czy weźmiemy udział w meczu w Jordanowie zapadnie ostatecznie po ustaleniu terminarzy na rundę jesienną przez PPPN i konsultacjach z Ref. ds. Obsady czy damy radę pogodzić obowiązki ligowe z meczem Old Boys w Jordanowie.,5. Nominację do Klasy „A”,Zarząd KS PPPN po głębokiej analizie dotyczącej pracy sędziów Klasy „B” (zdawanych egzaminów, obserwacji oraz frekwencji na zebraniach szkoleniowo-plenarnych i innych.) dokonał wyboru kandydatów do reprezentowania naszej Komisji w wyższej klasie rozgrywkowej tj. klasie „A”. Wskazani przez Zarząd KS PPPN kandydaci po zatwierdzeniu ich przez Zarząd KS OZPN w Nowym Sączu awansują do Klasy „A”. I tak nominację na sędziów Klasy „A” w sezonie rozgrywkowym  2017/2018 otrzymali:, ,Daniel Zygmond, ,Wojciech Warmuz, ,Marcin Bednarczyk,W przypadku uzyskania kolejnego miejsca w tej klasie rozgrywkowej nominację w podanej kolejności uzyskają następujące osoby:, ,Kamil Fudro, ,Patryk Michalak, ,Szymon Łukaszczyk, ,Mariusz Zoń,6. Wezwanie na Zarząd,Zarząd Kolegium Sędziów wzywa kol. Andrzeja Opaciana na swoje kolejne posiedzenie, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. w siedzibie PPPN w Nowym Targu. Wyznacza się godzinę 16.30.  , ,7. Sprawy bieżące,Pozytywnie rozpatrzono wniosek kol. Daniela Kowalczyka o urlopowanie z obowiązków sędziowskich na okres rundy jesiennej 2017 r.,Koledzy sędziowie którzy zainteresowani są chęcią dokupienia czarnych dresów sędziowskich z logo Kolegium Sędziów proszeni są o podanie rozmiaru i wpłaty kwoty 150 zł na najbliższym zebraniu sędziowskim u kol. Marcina Tesarskiego.,

Leave a comment