KOMUNIKAT  ZARZĄDU  KS   PPPN,z dnia 5 sierpnia 2021 r.,W dniu 5 sierpnia 2021 r. Zarząd KS PPPN w Nowym Targu podjął następujące decyzje:, ,1. Awanse IV ligi,Zarząd Kolegium Sędziów jest niezmiernie zadowolony że w sezonie 2021/2022 Kolegium Sędziów Nowy Targ w IV Lidze reprezentować będzie czterech sędziów z naszego kolegium w osobach Jana Pawlikowskiego – spadek * (po zdaniu egzaminu) oraz Łukasza Królczyka – spadek* (po zdaniu egzaminu) a także dwóch sędziów którzy awansowali z klasy Okręgowej w osobach Rafała Arendarczyka i Dawida Gaździaka. Na ten szczebel rozgrywkowy awansował również obserwator Jerzy Drabik.,Prezes Zarządu KS Nowy Targ wraz całym zarządem przekazuje serdeczne gratulacje i życzy powodzenia w nadchodzącym sezonie, ,2. Awanse do Klasy „O”,Zarząd Kolegium Sędziów jest również zadowolony że w sezonie 2021/2022 kolegium sędziów Nowy Targ w Klasie „O” będzie reprezentować dwóch sędziów Klasy A którzy awansowali w osobach,  1. Patryk Michalak,  2. Szymon Florczyk,Pozostali przedstawiciele na tym szczeblu rozgrywkowym to:,  3. Bartosz Zabrzewski – spadek,  4. Paweł Barwiński * (po zaliczeniu egzaminów) – spadek,  5. Daniel Zygmond * (po zaliczeniu egzaminów) – spadek,  6. Michał Garb,  7. Kamil Fudro, ,3. Skład sędziowski Klasy „A”,Zarząd KS PPPN po głębokiej analizie dotyczącej pracy sędziów Klasy „A” (zdawanych egzaminów, obserwacji oraz frekwencji na zebraniach szkoleniowo-plenarnych i innych.) dokonał wyboru kandydatów do reprezentowania naszej Komisji w tej klasie rozgrywkowej tj. klasie „A” I tak nominację na sędziów Klasy „A” w sezonie rozgrywkowym  2021/2021 otrzymali:,               1. Bachul Patryk,               2. Baran Roman,               3. Chlipała Jan,               4. Filas Marcin – awans,               5. Firek Damian,               6. Firek Mateusz – awans,               7. Folwarski Paweł,               8. Hagowski Rafał – awans,               9. Kołodziejczyk Jakub,               10. Niklewicz Krzysztof,               11. Raksa Vadzim – awans,               12. Skoczyk Bartłomiej,               13. Suwada Zbigniew,               14. Zoń Mariusz,Prezes Zarządu KS Nowy Targ wraz całym zarządem nowym prowadzącym rozgrywki we wszystkich klasach rozgrywkowych przekazuje serdeczne gratulacje i życzy powodzenia w nadchodzącym sezonie., ,4. Egzaminy poprawkowe oraz zebranie szkoleniowo-plenarne,Ustalono, że egzaminy poprawkowe dla sędziów Klasy „A” i „B” odbędą się w dniu 2 września 2021 r. (czwartek) na stadionie miejskim w Nowym Targu o godz. 17:30. Egzaminy połączone będą równocześnie z comiesięcznym zebraniem szkoleniowo-plenarnym, które odbędzie się również na stadionie miejskim o godz. 19:00, gdzie obecność wszystkich sędziów KS PPPN jest obowiązkowa. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie., ,5. Zabawa na zakończenie sezonu 2020/2021,Wstępnie ustalono termin kolejnego już spotkania sędziów wraz z partnerkami na imprezie kończącej sezon sędziowski, które odbędzie się 20 listopada 2021r. prawdopodobnie w Pensjonacie Limba, czyli tam gdzie dwa lata temu. Jest to termin wstępny, a jego potwierdzenie nastąpi w późniejszym terminie po ustaleniu przez Zarząd szczegółów dotyczących ceny. Zachęcamy wszystkich sędziów z naszej Komisji do wzięcia udziału w zabawie. Szczegóły zostaną przedstawione na kolejnych zebraniach szkoleniowych., ,6. Najbliższe turnieje sędziowskie,W dniu 26 sierpnia 2021r. drużyna sędziów weźmie udział w turnieju sędziowskim organizowanym przez Kolegium Sędziów Nowy Sącz. Będzie to Memoriał Piotra Nowackiego., ,7. Zakup sprzętu,Zarząd Kolegium Sędziów podjął decyzję o zakupie dresów z logo Kolegium Sędziów w kolorze czerwonym. Dofinansowanie tego sprzętu z funduszy własnych Kolegium Sędziów wyniosło 6110 zł., ,8. Licencję sędziowskie,Przypomina się, że każdy sędzia na nowy sezon powinien mieć licencję sędziowską. Ostateczny termin złożenia dokumentów licencyjnych na sezon 2021/2022 i dokonania opłaty upływa w dniu 31 sierpnia 2021 r. Po tym terminie sędzia nie posiadający licencji nie będzie dopuszczony do prowadzenia zawodów do czasu uregulowania należności licencyjnych., ,9. Badania lekarskie,W związku z istniejącym stanem pandemii i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa uznaje się za ważne badania posiadane przez sędziów. Warunkiem dopuszczenia do sędziowania jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia u sekretarza KS PPPN Kamila Fudro., ,10. Powołanie nowego Zarządu KS Nowy Targ,Prezes Zarządu KS Nowy Targ Marcin Tesarski powołany na kolejną kadencje wraz z honorowym Prezesem Zarządu Andrzejem Nowobilskim informuje że dokonano wyboru Zarządu Kolegium Sędziów Nowy Targ na lata 2021-2025.,W skład zarządu powołani zostali:,1.     Jan Pawlikowski – V-ce Prezes Ds. organizacyjnych, Ref. Ds. szkolenia,2.    Roman Baran – V-ce Prezes, Ref Ds. obsady,3.    Kamil Fudro – Sekretarz, Ref. Ds. Mediów społecznościowych i KFP,4.    Bogusław Górnik – Ref. Ds. obsady obserwatorów,5.    Paweł Barwiński – Ref Ds. Finansowych,6.    Marcin Niewiarowski – Ref Ds. organizacyjnych, egzaminów sędziowskich i kursu,7.    Jan Chlipała – Ref. Ds. Organizacyjnych i naboru sędziów,8.    Jerzy Drabik – Ref Ds. Organizacyjnych i Turniejów,9.    Stanisław Mitoraj – Ref Ds. Drużyny Sędziów, ,11. Komisja Rewizyjna,Na zebraniu odczytane zostało sprawozdanie finansowe z działalności organizacji w latach 2018-2021. Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący – Paweł Folwarski oraz członek – Czesław Żądło nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i wniosła o przyjęcie absolutorium.,Powołano również Komisję na lata 2021-2025 w skład której weszli: przewodniczący – Paweł Folwarski oraz członkowie – Czesław Żądło i Michał Garb. Wybór ten został przegłosowany większością głosów,

Leave a comment