,K U R S   S Ę D Z I O W S K I   2014,        START,        10 styczeń godz. 18.00,        Nowy Targ ul. Parkowa 14, , , , , ,     Zarząd Kolegium Sędziów PPPN w Nowym Targu informuje, że  ,10 stycznia 2014r, , ,rozpocznie się kurs sędziowski., ,Pierwsze spotkanie odbędzie się ,10 stycznia 2014r  o godz. 18.00 w Nowym Targu ul. Parkowa 14 ,( siedziba Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej).,W razie pytań dotyczących kursu proszę się telefonicznie kontaktować z referentem d/s szkolenia KS PPPN  –   ,kol. Marek Ciężobka  tel. 503 140 541, ,lub e-mailowo: ,mareczek-21@o2.pl, , ,Dokumenty niezbędne przy zapisie na kurs:, ,- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata);,- podanie o zakwalifikowanie na kurs;,- ankieta kandydata,;,- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);,- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania;,- oświadczenie o niekaralności,;,- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;, ,Wymagania:,- wiek od 16 do 40 lat;,- zamieszkanie  powiecie tatrzańskim, nowotarskim, suskim bądź myślenickim., ,Szczegółowe informacje dotyczące kursu przedstawione zostaną na pierwszym spotkaniu: 10 stycznia 2014r.  Opłata za kurs wyniesie ,100 zł., ,

Leave a comment