,  , ,    ,AKTUALIZACJA,    K U R S   S Ę D Z I O W S K I  ,      ROZPOCZYNA SIĘ 16 STYCZNIA 2015  o godz. 18:00,SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NOWYM TARGU  ,        , W ROZWINIĘCIU ZNAJDUJE SIĘ ,PLAN SZKOLENIA,        , , , ,Zarząd Kolegium Sędziów PPPN w Nowym Targu informuje, że  ,16 stycznia 2015r, o godz. 18:00, ,rozpocznie się kurs sędziowski,Zajęcia odbywać będą się na obiektach Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu przy stadionie miejskim im. Józefa Piłsudskiego  ,Szczegółowy harmonogram kursu znajduje się poniżej. ,Opłata za kurs  wynosi 100 zł, ,Chętni, proszeni są o zgłaszanie do referenta d/s szkolenia KS PPPN    ,kol. Marka Ciężobki  ,tel. 503 140 541, , lub ,e -mailowo: ,mareczek-21@o2.pl, ,Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu:, ,- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata);,- podanie o zakwalifikowanie na kurs;,- ankieta kandydata,;,- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);,- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania;,- oświadczenie o niekaralności,;,- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;, ,Wymagania:,- wiek od 16 do 40 lat;,- zamieszkanie w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, suskim bądź myślenickim., , Do pobrania:,PLAN SZKOLENIA,

Leave a comment