⁉,⁉,⁉,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇, ,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇,Zarząd Kolegium Sędziów PPPN w Nowym Targu informuje, że  ,31 stycznia 2020 ,rozpocznie się kurs sędziowski,Zajęcia odbywać będą się na obiektach Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu przy stadionie miejskim im. Józefa Piłsudskiego ul. Kolejowa 161.   ,Szczegółowy harmonogram kursu kandydaci otrzymają emailowo .,⬇,⬇,⬇,⬇,⬇, ,Chętni, proszeni są o zgłaszanie do kolegi sędziego  d/s szkolenia KS PPPN    ,kol. Daniela Zygmonda,tel.506 727 395 lub emailowo: dzygmond@gmail.com, ,Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia kursu:, ,- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata);,- podanie o zakwalifikowanie na kurs; ,( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór),- ankieta kandydata,; ,( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór),- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);,- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania;,- oświadczenie o niekaralności,; ,( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór),- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej; ,( po zgłoszeniu kandydat otrzymane wzór), ,Wymagania:,- wiek od 16 do 40 lat;,- zamieszkanie w powiecie tatrzańskim, nowotarskim, suskim bądź myślenickim.,___________,Szczegółowe informację:,tel. 506727395,email: dzygmond@gmail.com,⁉,⁉,

Leave a comment