, ,Licencje sędziowskie !!!, ,klasa “B” i “C”, ,Sędziowie ,rzeczywiści poniżej klasy “A”,, którzy chcą sędziować mecze jako głowni w klasie “B” i “C” w trybie pilnym muszą wykupić licencje. Z obowiązku tego zwolnieni są sędziowie próbni. Reasumując, ten który nie wykupi licencji będzie mógł pełnić tylko funkcję asystenta w klasie “B” i “C”. , , W związku z uruchomieniem zapowiadanej procedury licencyjnej w Małopolskim Związku Piłki Nożnej proszę wszystkich sędziów rzeczywistych z Komisji Sędziowskiej w Nowym Targu poniżej klasy „A” o zastosowanie się do poniższych informacji. W nieprzekraczalnym terminie do 20 wrzesień 2012r należy zebrać i dostarczyć do Marcina Tesarskiego następujące dokumenty: , , ,- 2 sztuki fotografii typu “legitymacyjnego” (koniecznie podpisane ołówkiem z tyłu);, ,  – wydrukowanie i wypełnienie wniosku o przyznanie licencji;, , – potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej (decyzją Komisji każda osoba powinna wpłacić za siebie i posiadać osobny dowód wpłaty (wpłata na konto Małopolskiego Związku Piłki Nożnej nr 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289 z odpowiednim dopiskiem “nazwisko i imię sędziego, Kolegium Sędziów, którego jest członkiem, klasa uprawnień); , , – zaświadczenia lekarskie (oryginał i ksero) – w bieżącym sezonie są akceptowane badania lekarskie takie jak były dotychczas, ale w kolejnym sezonie już będą konieczne wykonywane przez lekarza sportowego ,(UWAGA! nie trzeba w tym roku dołączać zaświadczenia lekarskiego!!!), , – kwestia ubezpieczenia NNW jest rozwiązana w ten sposób, iż MZPN corocznie ubezpiecza grupowo sędziów KS MZPN w ERGO HESTII i nie ma konieczności, by przynajmniej w tym roku sędziowie ubezpieczali się indywidualnie;, ,  Koleżanki i Koledzy , którzy nie dostarczą w/w dokumentów w terminie do 20 września 2012r, nie będą prowadzić zawodów w klasie „B” jako sędziowie główni., , ,Opłaty za licencje sędziowskie:, ,Klasa “B” – 75 złotych, ,Klasa “C” – 75 złotych,

Leave a comment