Wytyczne Małopolskiego Zwiazku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerów.,
, ,
,Zgodnie z otrzymanym z MZPN pismem informujemy sędzów aby wpisywać na sprawozdaniach (załącznikach) z zawodów III, IV Ligi oraz MLJ informacje o licencjach trenerskich,Pełna treść pisma: ,Niniejszym informuje się, że zgodnie z Uchwałą nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Polskiego Związku Piłki Nożnej, Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej ustaliło obowiązek posiadania licencji trenerskich od dnia 1 września 2009 r. dla trenerów prowadzących ,zespoły III i IV ligi, oraz ,małopolskiej ligi juniorów starszych i młodszych,.  ,Naruszenie powyższych ustaleń oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych III i IV ligi przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do:,Klubu III-ligowego:,1) pierwszy mecz – kara pieniężna 1500zł,2) drugi mecz – kara pieniężna 3000 zł ,3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego,Klubu IV ligowego:,1) pierwszy mecz – kara pieniężna 1000zł,2) drugi mecz – kara pieniężna 2000zł,3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego,Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Wydziału Dyscypliny MZPN.,

Leave a comment