, , , , ,MAMY DWÓCH SĘDZIÓW Z KS NOWY TARG ,W , ,KLASIE “A” !!!!!,Z przyjemnością informuje, że w ostatnich kolejkach ligowych dwóch sędziów KS Nowy Targ zadebiutowało w klasie „A”.,Jest to pokłosie decyzji jakie zapadły na ostatnim posiedzeniu Zarządu Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu gdzie ustalono, że z powodu rezygnacji kilku A-klasowców z prowadzenia meczy w tej klasie rozgrywkowej, po dwóch sędziów z klasy „B” z każdej Komisji Sędziowskiej dostanie szansę poprowadzenia kilku spotkań w klasie „A” w rundzie wiosennej. Nie oznacza to jeszcze awansu kolegów, a jedynie możliwość sprawdzenia się w wyższej klasy rozgrywkowej. Jeżeli zostaną zweryfikowani  pozytywnie będą mieli szansę na awans podczas czerwcowych egzaminów konkursowych które będą zdawać w macierzystych kolegiach sędziów.,Zarząd KS Nowy Targ podjął decyzję, że w przypadku KS PPPN będą to koledzy Michał Garb oraz Patryk Michalak.,Koledzy gratulujemy serdecznie oraz życzymy powodzenia w wyższej klasie rozgrywkowej.,

Leave a comment