Uchwała nr IV/128 z dnia 5 marca 2009 roku ,Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  ,dot. zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 2/7 z dnia 25 stycznia 2003 roku Prezydium Zarządu PZPN w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów , i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych z późn. zm. ,
,Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN  postanawia się, co następuje: ,
,I. W Uchwale nr 2/7 z dnia 25 stycznia 2003 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych z późn. zm. przyjmuje się nową „Tabelę ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych” stanowiącą Załącznik nr 1 do nin. Uchwały. ,
,II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I pozostają bez zmian.,
,III. Traci moc Uchwała nr XVI/255 z dnia 20 października 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. ,
,IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ,
,                                                                ,Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 5 marca 2009 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych, , ,T A B E L A,    ,E K W I W A L E N T Ó W,   , ,dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych, ,
,
,
,
,Lp,
,
,Nazwa zawodów,
,
,Sędzia,
, ,główny,         ,
,
, ,Asystenci,
, ,
,
,Obserwator,          ,            ,-,   ,delegat,
,
,
,1. ,
,
,III liga, , 1/128 PP, Ekstraliga kobiet,
,
,  ,300,
,
,   ,210,
,
, ,210,
,
,
,2.,
,
,Finał Klubowych MP Juniorów starszych,
,
,  ,300,
,
,   ,210,
,
, ,-,
,
,
,3.,
,
,½ klubowych MP juniorów starszych, finał klubowych,           ,MP juniorów młodszych,,  ,centralny finał Deyny,,                              ,Michałowicza i I liga kobiet,
,
,  ,250,
,
,   ,180,
,
,120,
,
,
,4.,
,
,½,  ,klubowych MP juniorów młodszych, centralny finał Kuchara i Górskiego,  ,
,
,  ,200,
,
,   ,150,
,
,   ,-,
,
,
,5.,
,
, ,IV liga seniorów ,,  ,
,
,  ,160,
,
,   ,120,
,
,  ,100,
,
,
,6.,
,
,Klasa Okręgowa seniorów, ,
,
,  ,120,
,
,   ,  ,90,
,
,  ,80,
,
,
,7.,
,
,II liga kobiet, ,
,
,  ,100,
,
,     ,75,
,
,  ,70,
,
,
,8.,
,
,Liga Juniorów starszych,  ,( MLJ starszych lub najwyższa Wojewódzka Liga Juniorów starszych),
,
,  ,100,
,
,     ,80,
,
, ,
,
,
,9.,
,
,Klasa „A” seniorów, rozgrywki Pucharów,  ,Michałowicza, Deyny na szczeblu międzyzwiązkowym,
,
,   , ,90,
,
,     ,70,
,
,  ,60,
,
,
,10.,
,
,Liga Juniorów,  ,młodszych (,MLJ młodszych lub najwyższa Wojewódzka Liga Juniorów młodszych),,,
,
,    ,80,
,
,     ,65,
,
,    ,-,
,
,
,11.,
,
,II liga Juniorów ZPN starszych,
,
,    ,75,
,
,     ,55,
,
,    ,-,
,
,
,12.,
,
,II liga Juniorów ZPN młodszych,
,
,    ,60,
,
,     ,50,
,
,    ,-,
,
,
,13.,
,
,Klasa „B” i „C” seniorów, rozgrywki Pucharów Kuchara,           ,i Górskiego,  ,na szczeblu międzyzwiązkowym,
,
,    ,75,
,
,     ,55,
,
,  ,40,
,
,
,14.,
,
,Okręgowa Juniorów starszych,,                                        ,Juniorzy przy klasie okręgowej i juniorzy przy klasie „A”,
,
,   , ,55,
,
,     ,45,
,
, ,
,
,
,15.,
,
,Okręgowa Juniorów młodszych,                                         ,Juniorzy przy klasie „B”,   ,Liga Trampkarzy,
,
,    ,50,
,
,     ,40,
,
, ,
,
,
,16,
,
,Trampkarze i młodzicy,
,
,    ,40,
,
,     ,30,
,
, ,
,
,
,17,
,
,Zawody sparingowe i kontrolne seniorów,  ,
,
,     ,–,
,
,      ,–,
,
, ,
,
,
, ,
,
,Ekstraklasy,,
,
,  ,200,
,
,  ,150,
,
, ,
,
,
, ,
,
,I ligi,
,
,  ,150,
,
,  ,100,
,
, ,
,
,
, ,
,
,II ligi,
,
,  ,100,
,
,    ,75,
,
, ,
,
,
, ,
,
,III ligi,
,
,    ,75,
,
,    ,50,
,
, ,
,
,
, ,
,
,IV,   ,ligi ,
,
,    ,50,
,
,    ,40,
,
, ,
,
,
, ,
,
,Dla pozostałych klas rozgrywkowych,
,
,    ,40,
,
,    ,30,
,
, ,
,
,
,18.,
,
,Zawody sparingowe i kontrolne zespołów juniorskich ,
,
,    ,30,
,
,    ,20,
,
, ,
,
,
,19.,
,
,Sędzia techniczny,  ,II ligi, zaw. międzynarodowe. Turnieje międzypaństwowe, towarzyskie,
,
,  ,200,
,
, ,
,
, ,
,
,
,20.,
,
,Puchar Syrenki,
,
,  ,300,
,
,  ,200,
,
, , ,a),      ,poz. 2 – 4,  ,– ekwiwalenty wypłaca PZPN,b),      ,poz.,  ,9 i 13 – ekwiwalenty za Rozgrywki Pucharów wypłacają ZPN-y.,          ,Ekwiwalenty I ligi kobiet wyszczególnione w poz. 3. obowiązują od sezonu rozgrywkowego 2009/2010,,  ,do 30.06.2009 obowiązują jak w poz. 1,

Leave a comment