Kolegium Sędziów OZPN przedstawiło obsadę sędziowską na dzień 13.09.2009 oraz 20,092009. Dostępna ona jest na stronie sądeckiego KS:  ,
,http://www.ksozpn.pl/,

Leave a comment