131. spotkanie ABM IFAB miało miejsce w Londynie 3 listopada 2016 w ramach przygotowań do 131. Dorocznego Ogólnego Zebrania (AGM), które odbędzie się 3 marca 2017. ABM otrzymało wyniki analiz dużej liczby przeprowadzanych eksperymentów, włączając wsparcie wideo dla sędziów (VSA), zezwolenie na czwartą wymianę w dogrywce, kary czasowe i zmianę w Art. 12 – pozbawienie przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki (DOGSO). Cieszyć może fakt, że korekta Przepisów Gry 2016/17 została pozytywnie odebrana. Zatwierdzono przekazanie na AGM wprowadzenie niewielkiej liczby zmian w Przepisach 2017/18. W nawiązaniu do próśb płynących ze związków narodowych zamieszczono dodatkowe objaśnienia Przepisów, zwłaszcza dla ułatwienia tłumaczenia – najważniejsze z tych zmian wyszczególnione są poniżej. Uzgodniono, że w związku z wprowadzeniem właściwie wszystkich głównych korekt Przepisów, IFAB stoi na stanowisku, że dalsze zmiany w Przepisach będą się koncentrować na trzech ważnych obszarach:,♦ Kwestie fair play i uczciwości,♦ Wszechstronność,♦ Rozwój technologii,Wszystkie proponowane zmiany będą dyskutowane w kontekście tych trzech strategicznych obszarów. Niektóre szczegóły decyzji oraz dyskusji ABM można znaleźć poniżej; szczegóły spotkania będą również dostępne na stronie www.theifab.com ,1. Niesportowe zachowanie:,Podkreślono dwa obszary niesportowego zachowania, które zaczynają pojawiać się coraz częściej:,a) podczas wykonywania rzutu od bramki, zawodnik drużyny broniącej (współpartner wykonawcy),celowo zagrywa piłkę, zanim opuściła ona obręb pola karnego,, b)zawodnik celowo wykonuje wrzut w taki sposób, by piłka nie weszła na pole gry.,Często zawodnicy celowo próbują doprowadzać do marnowania czasu gry, mając świadomość, że rzut od,bramki czy wrzut zostaną powtórzone, ponieważ piłka nie została wprowadzona do gry. Uprasza się,sędziów o czujność: zawodnik, który celowo próbuje marnować czas gry również w jeden z powyższych,sposobów musi zostać napomniany (żółta kartka), a tak marnowany czas gry musi zostać doliczony.,2. Objaśnienia Przepisów Gry 2016/17,Zwracano się do IFAB z prośbą o wyjaśnienie, zwykle dla celów translacyjnych, niektórych części,Przepisów Gry 2016/17. Nowe zapisy będą wśród zmian proponowanych do Przepisów Gry 2017/18,,przedstawionych do dyskusji AGM. Jednakże ABM pragnie podkreślić poniższe ważne objaśnienia:,Artykuł 5 – Sędzia, Jeżeli osoba pełniąca funkcję pomocy medycznej zostanie pozbawiona przez sędziego przywileju,przebywania w strefie technicznej, to o ile nie ma nikogo, kto mógłby ją zastąpić, takiej osobie nadal,zezwala się na udzielanie pomocy zawodnikom.,Artykuł 10 – Wyłanianie zwycięzcy,Rzuty z punktu karnego,Naruszenie przepisów przez wykonawcę, Jeżeli wykonawca łamie przepisy, rzut karny uznaje się za „niewykorzystany”,Naruszenie przepisów przez bramkarza i wykonawcę, Jeżeli zarówno bramkarz, jak i wykonawca złamią przepisy:,- to jeżeli bramka została zdobyta, wykonawca zostaje napomniany (ŻK), a rzut karny uznaje się za,niewykorzystany (nie uznaje się bramki).,- jeżeli bramka nie została zdobyta, obaj zawodnicy zostają napomniani, a rzut karny powtarza się.,Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie,Rzuty wolne pośrednie, Przewinienie dokonane przez użycie słów/gestów karane jest rzutem wolnym pośrednim, nawet,jeżeli winny zawodnik zostaje przy tym napomniany (ŻK) lub wykluczony (CzK). Rzut wolny,bezpośredni za przewinienia przeciwko jednemu z sędziów przyznawane są wyłącznie za,przewinienia, w których dochodzi do fizycznego kontaktu (popychanie, trzymanie, uderzenie itd.), a,nie za użycie słów czy gestów.,Przewinienia karane wykluczeniem, Jeżeli w końcowej fazie ataku zawodnik atakujący porusza się diagonalnie, by minąć,bramkarza/obrońcę, nadal posiada on realną szansę na zdobycie bramki, jeżeli generalnie ruch,takiego zawodnika odbywa się w kierunku bramki przeciwnika.,Pozbawienie przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki przez wejście na pole gry, Jeżeli jakikolwiek zawodnik, zawodnik rezerwowy lub osoba towarzysząca drużynie wejdzie na pole,gry bez wymaganej zgody sędziego i pozbawi przeciwnika bramki lub realnej szansy na zdobycie,bramki, to taka osoba musi zostać wykluczona, nawet jeżeli nie doszło do żadnego innego złamania,przepisów.,Artykuł 14 – Rzut karny,Przewinienia dokonane przez bramkarza i wykonawcę, Jeżeli zarówno bramkarz, jak i wykonawca złamią przepisy:,- to jeżeli bramka została zdobyta, wykonawca zostaje napomniany (ŻK), a grę wznawia się rzutem,wolnym pośrednim dla drużyny broniącej z punktu karnego,,- jeżeli bramka nie została zdobyta, obaj zawodnicy zostają napomniani, a rzut karny powtarza się.,3. Przepisy Gry 2017/18,Niewielka liczba kolejnych poprawek zostanie zaproponowana do wprowadzenia w edycji 2017/18 – prawie,wszystkie mają być logiczną kontynuacją rewizji, którą wprowadzono w wydaniu 2016/17.,Ponadto AGM rozważy kwestię zmian w rozdziale „Modyfkacje” tak, aby związki narodowe (oraz,nadzorowani przez nich organizatorzy rozgrywek) zyskali większą elastyczność co do możliwości,modyfikowania „regulaminowych” części Przepisów, jak np. czas trwania gry, kwestia wymian – wszystko to,dla lepszej promocji piłki nożnej.,4. Sędzia Asystent Wideo (VSA),Doszło do znaczącego postępu pod kątem przygotowań do wsparcia wideo dla sędziów. Takie testy,prowadzone są w 20 cyklach rozgrywkowych (włącznie z prowadzonymi przez FIFA). Główne cele to:, „Minimum przeszkadzania – maksimum zysków” – VSA podejmuje działania tylko w,kluczowych, zmieniających przebieg meczu sytuacjach (bramka, sytuacje związane z rzutem,karnym, bezpośrednia czerwona kartka + zła identyfikacja zawodnika przy udzielania kary,indywidualnej) oraz poważnych incydentach, które nie zostały zauważone. Ograniczenia takie,zostały wprowadzone, żeby zapobiec zakłóceniom płynności gry i emocjami z nią związanymi, a,które byłyby utracone przez nieustanne przerywanie gry., „Czy decyzja sędziego była EWIDENTNIE błędna?” – VSA mają za zadanie korygować tylko,EWIDENTNE błędy., „Takie same reguły postępowania dla wszystkich” – wszystkie rozgrywki muszą trzymać się,dokładnie tych samych reguł, aby eksperyment związany z VSA miał jak największe szanse,powodzenia.,Więcej informacji o testach systemu VAR jest dostępnych na www.theifab.com,5. Komunikacja elektroniczna,Podczas AGM będzie dyskutowana kwestia użycia komunikacji elektronicznej przez osoby zasiadające w,strefie technicznej. Jednakże IFAB pragnie podkreślić, że:, Zawodnikom zabrania się używania lub noszenia jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego lub,służącego do komunikacji (poza EPTS, jeżeli jest na to zgoda)., Sędziowie mogą używać komunikacji elektronicznej, jeżeli związane jest to bezpośrednio z,bezpieczeństwem i dobrem zawodników.,6. Loga na siatkach bramek,Przypomina się związkom narodowym oraz konfederacjom, że Artykuł 1 zabrania, żeby jakiekolwiek loga,,emblematy czy reklamy znajdowały się na siatkach bramkowych, nawet jeżeli są one scalone z siatkami,(włączając w to loga klubu).,Przepisy Gry są kluczem do uczynienia piłki nożnej – od najniższego po najwyższe szczeble – sportem,przepełnionym duchem fair fair, przystępnym i przyjemnym. W ścisłym współdziałaniu z Międzynarodową,Unią Piłkarską (FIFA) International Board będzie kontynuować pracę nad zapewnieniem, by Przepisy Gry,gwarantowały sprawiedliwość i uczciwość na boisku., ,

Leave a comment