, , ,PLAN SZKOLENIA, , ,                                                             ,  , ,SĘDZIÓW i OBSERWATORÓW PIŁKI NOŻNEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW PPPN NOWY TARG NA ROK 2011, , , , , , , , , , , , ,Miesiąc, , , , , , , ,Czas i miejsce, , , , ,Odpowiedzialni, , , , ,Temat, , , , , , ,Styczeń, , ,Luty, , , , , ,2011, , , , ,Siedziba PPPN w N.Targu ul. Parkowa 14, , , , ,Antolak Kazimierz, , ,Noworolnik Grzegorz, , ,Ciężobka Wojciech, , ,Pawlikowski Jan, , , , ,Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej .Indywidualne przygotowanie sprawnościowo – kondycyjne. Studiowanie „Przepisów gry w piłkę nożną”udział w turniejach halowych oraz prowadzenie zawodów sparingowych., , , , , , , , , ,Marzec 2011, , , , ,31.03.2011 r., , , , ,Folwarski Paweł, , ,Niewiarowski Marcin, , , , ,Sprawy organizacyjne:, , ,Przygotowania do egzaminów we, , ,wszystkich klasach rozgrywkowych dla sędziów, , ,piłki nożnej, , ,-Rozwiązywanie testów z przepisów gry w piłkę nożną., , , , , , ,Marzec 2011, , , , ,Grybów, , ,26 marca 2011, , , , ,Komisja Egzaminacyjna, , ,Kolegium Sędziów, , , , ,1. Egzamin konkursowy teoretyczny dla sędziów Klasy Okręgowej i Klasy „A”, , ,2. Egzamin konkursowy kondycyjny interwałowy dla sędziów Klasy Okręgowej i Klasy „A”, , , , , , ,Kwiecień, , ,2011, , , , ,Nowy Targ, , ,02 kwiecień 2011, , , , ,Zarząd, , ,Kolegium Sędziów, , , , ,Egzamin teoretyczno – kondycyjny dla sędziów Klasy ,,B’’ i „C”, , , , , , , , , ,Kwiecień, , ,2011, , , , ,Dom Nauczyciela      Nowy Targ, , ,28 kwiecień 2011, , , , , , , ,Jerzy Drabik, , ,Roman Baran, , ,KS Nowy Targ, , , , ,Zasady poruszania się sędziów, sędziów asystentów, współpraca sędziów i sędziów asystentów:, , ,  zasada poruszania się systemem diagonalnym i korzyści płynące z zastosowania tego systemu,, , ,   zasady poruszania się na meczach prowadzonych bez związkowych sędziów asystentów,, , ,   ustawianie się sędziów podczas stałych fragmentów gry,, , ,   gestykulacja sędziego w trakcie zawodów tzw. „mowa ciała”,, , ,   sposób używania gwizdka,, , , , , , , , , ,Maj, , ,2011, , , , ,Dom Nauczyciela      Nowy Targ, , ,26 Maj 2011, , , , , , , ,Krzysztof Handzel, , ,Czesław Żądło, , ,KS Nowy Targ, , , , , , , ,„Rzuty wolne. Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie”Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie:, , ,  prawidłowe i nieprawidłowe ataki, warunki do oceny prawidłowości ataków,, , , prawidłowe i nieprawidłowe sposoby przeszkadzania w grze,, , ,symulacje – postępowanie sędziego w takich przypadkach,, , , , , , , , , ,Czerwiec 2011, , , , ,Nowy Targ, , ,18 czerwca 2011, , , , , , , ,Komisja Egzaminacyjna, , ,Kolegium Sędziów, , , , ,Jednodniowa kursokonferencja szkoleniowa dla sędziów i obserwatorów Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu., , ,„Trendy i praktyczne wskazówki oraz wnioski przydatne w prowadzeniu zawodów w oparciu o materiały szkoleniowe i obwiązujące wytyczne”, , , , , , ,Czerwiec 2011, , , , ,Nowy Targ, , ,18 czerwca 2011, , , , , , , ,Komisja Egzaminacyjna, , ,Kolegium Sędziów, , , , ,1. Egzamin konkursowy teoretyczny dla sędziów Klasy Okręgowej i Klasy „A”, , ,2. Egzamin konkursowy kondycyjny interwałowy dla sędziów Klasy Okręgowej i Klasy „A”, , , , , , ,Czerwiec 2011, , , , ,Nowy Targ, , ,30 czerwca 2011, , , , , , , ,Marcin Tesarski  Andrzej Opacian, , ,KS Nowy Targ, , , , , Szkolenie plenarne., , ,„Kary indywidualne – rodzaje, sposób udzielania, współpraca zespołu sędziowskiego”zkolenie plenarne., , , , , , ,Lipiec 2011, , , , ,Nowy Targ, , ,02 lipca 2011, , , , , , , ,Referent ds. Szkolenia Komisja Sędziowska, , , , ,Egzamin teoretyczno – kondycyjny dla sędziów Klasy „B” i niższych – we wszystkich Komisjach Sędziowskich., , , , , , ,Lipiec 2011, , , , ,Nowy Targ, , ,28 lipca 2011, , , , , , , ,Chlipała Jan, , ,Królczyk Łukasz, , , , ,Podsumowanie egzaminów,Analiza testów z egzaminów wszystkich szczebli., , , , , , ,Sierpień 2011, , , , ,Nowy Targ, , ,25 sierpnia 2011, , , , , , , ,Marek Ciężobka, , , , ,Boisko jako arena zmagań zawodników:, , ,   stan techniczny pola gry, ocena jego przydatności do rozegrania meczu – stan murawy, oznakowanie pola gry, przeszkody stałe w obrębie boiska, stan i wyposażenie bramek, protokół weryfikacji,, , ,   ławki dla rezerwowych, strefa techniczna itd.,, , ,  obowiązki gospodarza zawodów i jego odpowiedzialność za utrzymanie porządku na zawodach., , ,., , , , , , ,Wrzesień, , ,2011, , , , ,Nowy Targ, , ,29 września 2011, , , , , , , ,Włosiński Jacek, , ,Nowobilski Andrzej, , , , ,Szkolenie plenarne., , ,„Kontrowersje wokół spalonego – prawidłowa ocena sytuacji boiskowych”, , , , , , ,Październik 2011, , , , ,Nowy Targ, , ,27 październik 2011, , , , , , , ,Przedstawiciel Komisji szkoleniowej KS MZPN w Krakowie, , , , ,Szkolenie plenarne., , ,„Kontrola dyscyplinarna oraz zarządzanie zawodnikami na boisku i osobami upoważnionymi do przebywania w strefie technicznej”, , , , , , ,Listopad, , ,2011, , , , ,Nowy Targ, , ,27 listopad 2011, , , , , , , ,Zbigniew Suwada, , ,KS Nowy Targ, , , , ,Niektóre zadania i postępowanie sędziego podczas zawodów cd :, , ,    postępowanie sędziego wobec zawodników kontuzjowanych,, , ,  sposoby wznawiania przerwanej gry,, , ,  rozpoczęcie gry, rzut od bramki, rzut z rodu, wrzut, rzut sędziowski, rzuty wolne, rzut karny, warunki do uznania prawidłowości wprowadzenia piłki do gry z w/w rzutów,, , ,     sankcje w przypadku nieprawidłowego wykonania rzutów względnie przeszkadzania w prawidłowym wykonaniu rzutów oraz wrzutu, , , , , , ,Grudzień 2011, , , , ,10-11.12.2011, , ,(sobota-niedziela), , , , ,Komisja Szkoleniowa, , ,Kolegium Sędziów, , , , ,Dwudniowa kursokonferencja szkoleniowa dla sędziów i obserwatorów Kolegium Sędziów OZPN w Nowym Sączu., , ,„Zderzenie teorii z praktyką w prowadzeniu zawodów piłki nożnej przez zespół sędziowski”, , , , , ,

Leave a comment