,PRZEPISY   GRY   W   PIŁKĘ   NOŻNĄ,IFAB – Okólnik nr 2 dotyczący Artykułu 11, ,                                                                             ,                                                   , ,                                                                                                                                 , Warszawa, 28.07.2015, ,IFAB – Okólnik nr 2 dotyczący Artykułu 11, ,IFAB pragnie przedstawić dodatkowe wskazówki i wyjaśnienia dotyczące definicji „,przeszkadzania przeciwnikowi” ,oraz definicji ,„parady obronnej”, w odniesieniu do spalonego (Przepisy Gry, str. 110).,Proszę mieć na względzie, że poniższe wyjaśnienia i wskazówki zastępują wszelkie instrukcje i wskazówki wydane wcześniej odnośnie przedmiotowych zagadnień, a których źródłem nie było IFAB. Jesteśmy przekonani, że te wyjaśnienia zapewnią wysoki poziom spójności w zastosowaniu Artykułu 11., ,Przeszkadzanie przeciwnikowi,Wyjaśnienie,Poza sytuacjami dotychczas zawartymi w Przepisach Gry, zawodnik przebywający na pozycji spalonej zostanie za to ukarany jeżeli:, ,Ewidentnie próbuje zagrać piłkę, która znajduje się blisko niego i działanie to ma wpływ na przeciwnika,,Lub, ,podejmuje ewidentne działanie, które jednoznacznie wpływa na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika.,Wskazówki:, ,„ewidentnie próbuje”, – słowa zostały dobrane tak, aby uniknąć sytuacji, w której zawodnik biegnie w kierunku piłki z dużej odległości i zostaje za to ukarany z tytułu spalonego (chyba, że znajdzie się blisko piłki),, ,„blisko”, – określenie to jest ważne, żeby zawodnik nie został ukarany z tytułu spalonego, jeżeli piłka ewidentnie przelatuje ponad jego głową lub przed nim,, ,„wpływ” ,- odnosi się do możliwości (lub zdolności) zagrania piłki przez przeciwnika i obejmuje sytuacje, w których ruch przeciwnika w celu zagrania piłki jest opóźniony, ograniczony lub uniemożliwiony przez zawodnika przebywającego na spalonym.,Jednakże sam fakt, że zawodnik przebywa na pozycji spalonej nie zawsze oznacza, że wywiera on wpływ na przeciwnika, np.:, ,jeżeli piłka znajduje się w prawej strefie boiska, a zawodnik przebywający na pozycji spalonej znajduje się w środkowej strefie boiska i przemieszcza się zajmując nową pozycję ofensywną, to nie może on zostać ukarany z tytułu spalonego jeżeli ,jego działania nie wypływają na możliwość zagrania piłki przez przeciwnika,,, ,gdy zawodnik próbuje zagrać piłkę, podczas gdy zmierza ona w światło bramki, nie wywierając wpływu na przeciwnika, lub w sytuacjach, w których żaden z przeciwników nie znajduje się w jego pobliżu – zawodnik taki nie powinien zostać ukarany z tytułu spalonego., , ,„Parada obronna”,Wyjaśnienie,Artykuł 11 wskazuje sytuacje, w których zawodnik karany jest z tytułu spalonego za branie udziału w grze, do tych sytuacji należą (str. 110):, ,„osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji”, oznacza zagranie piłki przez zawodnika przebywającego na pozycji spalonej:, ,po rykoszecie lub odbiciu się piłki od słupka, poprzeczki lub przeciwnika,, ,po rykoszecie, odbiciu się lub zagraniu jej po rozmyślnej paradzie obronnej.,Zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywając na pozycji spalonej otrzyma piłkę od przeciwnika, który w sposób rozmyślny zagrywa piłkę (poza rozmyślna paradą obronną).,W odniesieniu do zapisu z powyższego zdania „parada obronna” może zostać wykonana przez każdego zawodnika i ,nie jest ograniczona, wyłącznie do bramkarza. Wobec tego IFAB pragnie wyjaśnić, że:, ,„Parada obronna: ma miejsce wtedy, gdy zawodnik zatrzymuje piłkę zmierzającą do bramki, lub bardzo blisko obok bramki i czyni to używając jakiejkolwiek części ciała z wyłączeniem rąk (poza bramkarzem we własnym pola karnym).,

Leave a comment